Važi do: 09. jun 2023.

Hotel Vile Oliva je hotel sa 4* u Petrovcu, sa dugom tradicijom u turistickoj ponudi Crne Gore. Hotel posjeduje 265 soba ukupnog kapaciteta od 700 kreveta sto ga čini ujedno i najvećim turističkim kompleksom u Petrovcu i jednom od većih resorta na crnogorskom primorju i budvanskoj rivijeri.

Hotel Vile Oliva Vam nudi mogućnost zapošljavanja na sledećoj poziciji:

Šef tehničke službe


Uslovi:

 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u hotelima 4 i 5 zvjezdica i/ili rizortima
 • SSS tehničkog usmjerenja
 • Sposobnost organizacije rada i sposobnost upravljanja ljudima
 • Analitičnost i sistematičnost
 • Fleksibilnost radnog vremena
 • Proaktivnost u rješavanju problema i pritužbi gosta i radnika
 • Konstantno ulaganje i razvijanje u području rada

Opis posla:

 • Rukovodi i organizuje sve tehničke poslove unutar hotelskog kompleksa
 • Vodi brigu o tome da je osiguran besprekoran rad po pitanju svih tehničkih uređaja, te nadzire održavanje i servisiranje tehničkih uređaja
 • Učestvuje u identificikovanju ključnih tehničkih potreba, evaluaciji tehničkih rješenja i strategije,te nadgleda sprovođenje odabranih rješenja
 • Odgovara za planiranje i nabavku materijalnih,tehničkih i drugih sredstava za rad kao i za racionalno trošenje istih
 • Planira operativni budžet i nadgleda trošenje resursa
 • Učestvuje u definisanju investicionih planova i investicionog održavanja,te nadzire realizaciju istih u saradnji sa izvršnim direktorom    
 • Odgovara za zadovoljavanje zakonskih propisa iz djelokruga svog rada
 • Brine za vođenje odgovarajuće evidencije u službi, izrađuje plan radne snage za službu, te predlaže raspored i premještaj radnika u okviru službe
 • Predlaže i uvodi mjere za unaprijeđenje organizacije rada tehničkog sektora
 • Obavlja po potrebi i druge poslove iz djelokruga svoga rada,a i po nalogu direktora hotela

ZAPOSLENIMA NUDIMO:

 • Atraktivnu zaradu
 • Poslovno usavršavanje
 • Rad u dinamičnom i prijateljskom okruženju
 • Mogućnost cjelogodišnjeg angažmana za najbolje kandidate
 • Smještaj, hranu, naknadu za troškove prevoza

Zainteresovani kandidati mogu slati svoj CV na e-mail adrese: kadrovi@vileoliva.com i hr@pearlbeachresort.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.  

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.