Crnogorski  Centar  za  obrazovanje  i  edukaciju  odraslih
OBAVJEŠTAVAMO

            Zainteresovana fizička lica u Crnoj Gori da „Crnogorski Centar za obrazovanje i edukaciju odraslih“ priprema obuku osposobljavanja prve generacije za zanimanje:
PAZITELJ/KA DJECE
Polaznik mora biti lice sa min. IV stepenom srednje školske spreme i da nije krivično osuđivan.

Program obuke počinje u aprilu tekuće godine i traje VI nedjelja.  Isti će biti sproveden u obimu od 190 časa (12 kredita). Teorijski dio nastave održavaće se online, dok će se mjesto praktičnog dijela obuke naknadno odrediti, u dogovoru sa polaznicima.

Cijena obuke po kandidatu je 350,00 €. Mogućnost plaćanja u dvije rate.

Mogućnost zaposlenja u zemlji i inostranstvu.


Svaki polaznik je potrebno je da dostavi lične podatke popunjavanjem upitnika na linku https://forms.office.com/e/G4rwmFqE1R najkasnije do 31.03.2023. godine
 
Nakon uspješno sprovedene obuke polaznik dobija SERTIFIKAT O STEČENOJ NACIONALNOJ STRUČNOJ KVALIFIKACIJI: PAZITELJ/KA DJECE

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na br. telefona:
020 615 311
068 022 993
067 219 300

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.