SAVA CAR DOO
raspisuje
O G L A S
za radno mjesto

ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORKA PODRUŽNICE
Sa mjestom rada na stanici za tehnički pregled u Budvi

 

Administratori / administratorke podružnice dužni su da:

 • vrše prijem dokumentacije od klijenata, kao i kontrolu njene usaglašenosti sa aktima Društva i zakonskim propisima,
 • vrše obračun i naplatu registracije i drugih usluga,
 • vrše kontrolu dokumentacije prije predaje MUP-u,
 • dostavljaju dnevne, nedjeljne i mjesečne izvještaje,
 • pružaju klijentima informacije koje se odnose na usluge registracije vozila i ostale usluge,
 • izdaju fakture klijentima i staraju se o naplati potraživanja,
 • staraju se o pravilnom arhiviranju dokumentacije organizacionih jedinica,
 • vrše dostavu dokumentacije direkciji, nadležnim organima, kao i pravnim licima sa kojima Društvo sarađuje.

Zainteresovani kandidati treba da:

 • imaju stečenu kvalifikaciju srednjeg obrazovanja,
 • poznaju rad na računaru,
 • imaju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od jedne godine.
Poželjno je da kandidati imaju položen vozački ispit - B kategorija i da su aktivni vozači, kao i da posjeduju licencu za kontrolora.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Ukoliko ste zainteresovani za ovo radno mjesto i ispunjavate tražene uslove, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu [email protected] ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.
Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju tražene uslove.

Prijavom na oglas potvrđujete da ste saglasni da se Vaši lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.
 

SAVA CAR DOO

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.