Golden Group kompanija traži kandidata za radno mjesto “Pravnik”. U pitanju je tim sa više od 16 godina iskustva i znanja u oblasti luksuznih nekretnina i investicija u Crnoj Gori i članica više međunarodnih udruženja iz te oblasti.
 
Pravnik

Opis posla:
Navedena pozicija obuhvata poslove vezane za davanje pravnih mišljenja i tumačenje pravnih akata; sastavljanje žalbi/tužbi/izjava/ugovora; donošenje pravnih akata i pravilnika; koordinaciju rada sa partnerskom advokatskom kancelarijom; praćenje zakonske regulative; potpisivanje ugovora u ime kompanije; uknjižbe; pripremu ostale pravne dokumentacije iz oblasti poslovanja kompanije; redovnu komunikaciju sa državnim organima; zastupanje kompanije u slučaju spora; obavljanje kadrovskih i drugih poslova iz domena pravne struke, po potrebi.

Poželjne kvalifikacije i osobine:
  • Neophodan preduslov za ovu radnu poziciju je završen pravni fakultet i dobro poznavanje pravne regulative (obligaciono pravo, privredno pravo, radno pravo).
  • Prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima smatramo prednošću.
  • Osoba mora biti precizna i proaktivna, računarski pismena (dobro poznavanje Microsoft office programa) i sa komunikacijskim nivoom znanja engleskog jezika.
  • Poznavanje još jednog stranog jezika smatramo prednošću.
  • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i iskustvo u vožnji je neophodan uslov za rad. 
  • Visoka odgovornost, savjesnost u radu i ponašanje u skladu s čvrstim etičkim načelima vrlo su važne osobine koje ova osoba treba da posjeduje. Lakoća u izražavanja, vještina komunikacije i uvjerljivost u nastupu takođe su bitne karakteristike za ovu poziciju.
  • Važna nam je i fleksibilnost u mišljenju, umijeće u pregovaranju i primjenjivanje teorijskih znanja na specifične životne situacije, kao i staloženost i strpljenje u odnosima s drugima.
Ukoliko smatrate da zadovoljavate navedene uslove, vaš CV i motivaciono pismo možete poslati na e-mail info@goldengroup.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS  najkasnije do 20.03.2023.godine. 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.