Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje 

O G L A S
za dva izvršioca za radno mjesto

S A R A D N I K / S A R A D N I C A 
ZA POSLOVE PRODAJE OSIGURANJA
U
PODRUŽNICI BUDVA

Saradnik koji obavlja poslove prodaje osiguranja dužan je da

  • Uspostavlja poslovne kontakte sa klijentima radi prodaje osiguranja,
  • Priprema ponude za osiguranje i zaključuje ugovore o osiguranju,
  • Ispunjava zadati plan prodaje,
  • Stara se o redovnoj naplati premije za prodate polise.

Kandidati zainteresovani za ovo radno mjesto treba da imaju:

  • Stečenu kvalifikaciju srednjeg obrazovanja (nivo IV),
  • Poznaju rad na računaru - MS Office paket,
  • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine,
  • Vozačku dozvolu B kategorije.

Poželjno je da kandidati posjeduje sopstveno vozilo, kao i iskustvo iz oblasti osiguranja.

Ukoliko ste komunikativni, pouzdani, usmjereni na postizanje dobrih rezultata, spremni da svojim zalaganjem doprinesete uspjehu svog tima i zainteresovani da radite u društveno odgovornoj kompaniji, a uz to ispunjavate navedene uslove, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu - posao@sava.co.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijavom na oglas kandidati potvrđuju da su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.


S A V A    O S I G U R A N J E   A D

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.