La Fleur Boutique Hotelu 5*, kao i Hotelu Splendido MB 4* (čije se otvaranje planira u martu mjesecu nakon rekonstrukcije), oba sa sjedištem u Tivtu, su potrebna novi članovi tima.
Osim slobodnih dana, i predvidjene pauze u toku rada, obezbjedjujemo obrok tokom radnog vremena, ali i smještaj za radnike koji nemaju prijavljeno boravište u Tivtu ili okolnim opštinama. U skladu sa zahtjevima poslovanja, tražimo radnike za sledeće pozicije:
 
Recepcioner / ka
 
Opis poslova:
 • Vrši prijem gostiju u skladu sa najavama
 • Daje osnovne informacije gostima o hotelu, hotelskim uslugama kao i o dodatnim uslugama dostupnim gostima
 • Prati goste do soba, smješta ih u dodjeljenu jedinicu i objašnjava korišćenje sadržaja sobe po potrebi
 • Vodi računa o svim informacijama koje dolaze do recepcije da budu sačuvane i plasirane na krajnju adresu
 • Ponaša se u skladu sa diskretnom politikom kompanije u kojoj radi u smislu čuvanja informacija kako o gostima tako i poslovanju hotela
 • Vodi računa o svim operacijama koje su vezane za recepcijski pult: muzika, svijetlo, stanje po sobama u smislu grijanja, hladjenja, i slično
 • Vodi računa o hotelskim ključevima, vodi evidenciju izdatih ključeva i brojnom stanju istih
 • Po potrebi vrši parkiranje automobila gostiju u hotelsko dvorište
 • Vrši naplatu hotelskih usluga u skladu sa zvaničnim cjenovnikom hotela, izdaje hotelske fakture gostima i priprema novac za predaju pazara
 • Evidentira dodatne troškove gostiju kroz hotelski sistem i stara se o ažurnosti naplate
Uslovi:
 • Minimum VII stepen stručne spreme
 • Minimum jedna godina iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje minimum jednog stranog jezika
 • Poželjno poznavanje rada u hotelskim softverskim sistemima
 • Poznavanje rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije prednost
Konobar / ica
 
Opis poslova:
 • Prima porudžbine od gostiju u skladu sa važećim menijem
 • Priprema švedski sto za ishranu gostiju za vrijeme doručka
 • Vrši neposrednu komunikaciju sa kuhinjom sredstvima predvidjenim za to (preko narudžbenice iz sistema, dok dodatne opbjašnjenja kuca direktno u kasi ili telefonskim putem)
 • Po potrebi priprema napitke ili iste naručuje šankeru
 • Vodi računa u ispunjavanju standarda hotela u smislu sredstava posluženja (adekvatne čaše, tanjiri, pribor za jelo)
 • Vodi računa o higijeni stolova i pribora za rad, kao i pravilnom skladištenju istih
 • Vodi računa o optimalnosti korišćenja radnog vremena i efikasnoj dostavi usluge krajnjem korisniku
 • Ponaša se u skladu sa manirima dobrog domaćina
 • Održava neophodan nivo ljubaznosti sa gostima, bez prelaska granice u domenu previse ispitavanja, davanja bespotrebnih informacija, vodeći računa o poštovanju poslovne tajne kao takve
 • Prima informacije od gostiju o zadovoljstvu uslugom hotela i plasira iste svojim neposrednim rukovodiocima u cilju otklanjanja eventualnih nedostataka
 • Vrši naplatu usluge u skladu sa važećim cjenovnikom i uredno predaje novac na završetku svoje smjene
Uslovi:
 • Minimum KV / SSS ugostiteljskog smjera
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje minimum jednog stranog jezika
 • Poznavanje rada na računaru
Sobar / ica
 
Opis poslova:
 • Održava higijenu soba i prostora na spratovima ispred soba
 • Čisti i namješta sobe u skladu sa higijenskim standardima u Hotelu
 • Vodi računa o inventaru u sobi i prijavljuje recepciji primjećene nedostatke
 • Prijavljuje popijeno piće iz mini barova recepciji kako bi isto bilo i naplaćeno
 • Vrši dopunu pića u mini baru kao i besplatnih napitaka u okviru svake smještajne jedinice
 • Vrši prikupljanje prljavog hotelskog veša, sortira ga i evidentira broj za pranje
 • Vrši prikupljanje gostinskog veša i pranje istog po potrebi ili ga evidentira i šalje na dalje tretiranje po unaprijed sklopljenom ugovoru sa nekim od uslužnih vešeraja, vodi evidenciju o tome i ispunjavanju nivoa usluge u skladu sa hotelskim pravilnikom
 • Vrši komunikaciju sa vešerajem po pitanju preuzimanja prljavog hotelskog veša za pranje i vrši kontrolu povrata robe po osnovu poptisanih otpremnica i sa jedne i sa druge strane
 • Po potrebi i u nedostatku posla u smještajnim kapacitetima, održava higijenu javnih prostora
Uslovi:
 • NKV, KV, SSS
 • Minimum jedna godina iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Osnovno poznavanje jednog od stranih jezika je poželjno
Kuvar / ica

Opis poslova:
 • Aktivno učestvuje u pripremi jela po menijima i normativima usvojenim od strane hotelskog menadžmenta, predlaže sadržaj menija i odgovara za cjelokupno poslovanje u svom sektoru za koji je i odgovoran
 • Pridržava se svih fitosanitarnih uslova o poslovaju i vodi računa o higijeni prostora prilikom radnog procesa
 • Vodi računa o pravilnom skladištenju robe
 • Vodi računa o pravilnom korišćenju sredstava za rad
Uslovi:
 • Minimum KV ili SSS kulinarskog smjera
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Administrativni radnik / ca – Komercijalista
 
Opis poslova:
 • Vrši sve vrste administrativnih poslova, uključujući i prodaju, a vezano za šire poslovanje kompanije.
 • Vrši pravilno arhiviranje dokumentacije, obradu iste i sklapa izvještaje na nedeljnom i mjesečnom nivou.
Uslovi:
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje minimum engleskog jezika
 • Poželjno iskustvo od minimum godinu dana na istim ili sličnim poslovima
Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoje prijave na mail: careers@lafleurhotel.com ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS, i dodatno se raspitati o uslovima rada na broj telefona +38269147003, svakog radnog dana u periodu 09 – 17 h.
Samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove i prodju uži krug, biće pozvani na razgovor

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.