NVO MANS  raspisuje oglas za radno mjesto:

ASISTENT – IT ADMINISTRATOR 


MANS traži kandidata sa iskustvom iz predmetne oblasti, koji ima izražene analitičke sposobnosti, lako se prilagođava na nove radne okolnoti, usvaja nova znanja i tehnike i sa motivacijom da doprinesu konkretnim promjenema u društvu.  

Uslovi za kandidate:

 • Obrazovanje:  minimum IV stepen, prednost tehničke struke
 • Radno iskustvo - obavezno
 • Odgovornost u radu
 • Znanje engleskog jezika
 • Orijentacija ka timskom radu, izražen timski duh

Odgovornosti:

 • Vrši instaliranje, konfigurisanje i održavanje računara i računarske mreže u kancelariji
 • Vrši održavanje i vodi računa o ispravnosti računara i mreže, kao I ostalih tehničkih uređaja u kancelariji
 • Obavlja poslove održavanja softvera i instaliranje i konfigurisanje novog hardvera i softvera
 • Analizira sistemske procedure i identifikuje potencijalne probleme sa računarskim sistemima 
 • Redovno vršenje rutinske kontrole sistema, softvera i servera za čuvanje podataka
 • Redovno izvođenje sigurnosnih kopija
 • Unos i konverzija i analiziranje različitih podataka, izrada izveštaja
 • Vrši dodavanje, uklanjanje ili ažuriranje informacija o korisničkom nalogu, mailu, konfiguriše iste
 • Odgovoran je sa sigurnost sistema, konfiguraciju sistema, sistemskim problemima, funkcionisanje mreže, podešavanje performansi sistema

Šta Vam nudimo: 

 • Redovna zarada sa punim porezima i doprinosima
 • Mogućnost usavršavanja i sticanja novih znanja
 • Dinamičnost u radu, pohađanje raznih obuka 
 • Obavezan probni rad u trajanju 1 - 3 mjeseca

Ukoliko ste uvjereni da Vaše kvalifikacije i Vaš profil odgovaraju zahtjevima prijavite se! 
Ovaj oglas nije namješten !!!

Zainteresovani kandidati svoje prijave poslati do 09.12.2022. godine na  e-mail: [email protected] ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.
Razgovori sa kandidatima će biti organizovani kontinuirano, a samo  kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani i pozvani na intervju.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.