PZU Dnevna bolnica Optimal zapošljava:
 
Medicinska sestra

Opis posla:
 • Prima pacijente i daje informacije pacijentima u vezi usluga koje Ustanova pruža
 • Učestvuje u dijagnostičkim i operativnim procedurama
 • Priprema i vodi dokumentaciju o prijemu i o dijagnostičkim i operativnim procedurama pacijenata, koristeći aplikativne programe Ustanove
 • Obrađuje dnevne, mjesečne i godišnje podatke u vezi dijagnostičkih i operativnih medicinskih procedura
 • Prati pacijente u prostoru Ustanove i pruža potrebnu pomoć pacijentima
 • Priprema pacijente za dijagnostičke i operativne procedure i obavlja timske medicinsko – tehničke radnje
 • Stara se i odgovara za medicinsku opremu i inventar u prostoru Ustanove
 • U pisanoj formi obavještava Odgovornu sestru o svim propustima i nepravilnostima u radu zaposlenih u medicinskom sektoru kao i o propustima i nepravilnostima u radu ostalih zaposlenih ukoliko se isti odnose na medicinski sector
 • Obavlja i ostale poslove koji su bliže definisani Opštim aktom Ustanove o zdravstvenoj njezi pacijenata, kao i sve poslove i zadatke u skladu sa
 • zahtjevima pomoćnika direktora za medicinske poslove i direktora

Za radno mjesto Medicinske sestre zahtijeva se:
 • Diploma SSS za medicinsku sestru
 • Polozen strucni ispit
 • SSS – medicinskog smjera,
 • Aktivno poznavanje rada na računaru
 • Aktivno znanje engleskog i ruskog jezika

Kandidati koji budu ušli u uži krug će biti pozvani na informacioni razgovor.

CV poslati na e-mail: [email protected] ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili predati na recepciju PZU Dnevna bolnica Optimal na adresi ul. 4 jula br. 107/13

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.