Profit App International AD Podgorica raspisuje oglas za poziciju:

Pravnik
 

Opšti uslovi: 
 • VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik/ca
 • Napredno poznavanje rada na računaru (MS Office, Internet explorer) 
 • Znanje engleskog jezika (poželjno, ali ne i obavezno)
Opis posla:
 • Obavljanje opštih i kadrovskih poslova
 • Izrada pojedinačnih pravnih akata (ugovora, rješenja i drugih pravnih akata)
 • Izdavanje potvrda o statusu zaposlenih (razni osnovi)
 • Usaglašavanje dokumenata kompanije sa važećim pravnim propisima u zemljama gdje kompanija posluje
 • Praćenje i primjena zakonskih i drugih propisa
 • Izrada i tumačenje ugovora obligaciono-pravnog karaktera i komercijalnih ugovora
 • Pravna pomoć u procesu ugovaranja i sporovima povodom ugovora
 • Zastupanje kompanije pred Centralnim registrom pravnih subjekata
 • Registracija novih privrednih društava u regionu
 • Promjena pravne forme postojećih društava
 • Pravna podrška menadžmentu i organizacionim jedinicama kompanije
 • Priprema za sastanke menadžmenta i izrađivanje donijetih odluka
 • Pribavljanje dozvola, uvjerenja i potvrda za potrebe menadžmenta i organizacionih jedinica kompanije
 • Saradnja sa eksternim pravnim savjetnicima
Željeni profil:
 • Sposobnost logičkog razmišljanja i zaključivanja
 • Sistematičnost i pouzdanost
 • Komunikativnost, lakoća u izražavanju
 • Spremnost za timski rad kao i stalno usavršavanje
 • Dosljednost i inicijativnost
 • Odgovornost i sposobnost donošenja odluka
 • Izražena radna etika
 • Aktivni pristup radu
Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju molimo Vas da pošaljete CV putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili na e-mail adresu: info@profitapp.me

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.