Dandelion HR services & management raspisuje konkurs za  poziciju:

 
Reception Desk Agent / Recepcioner

Summary:

Reception Desk Agents are responsible for the guest registration process and communication of
services, events & promotions. This position has a direct impact on the guest experience while staying at Salon Privé.

Duties & Responsibilities:
 • Provide exceptional customer service to all internal and external customers.
 • Handle all guest problems and complaints in a timely and efficient manner while maintaining a positive and helpful attitude.
 • Ability to tolerate angry or upset customers
 • Know and follow company policy and procedures
 • Must be personable and willing to establish a rapport with guests
 • Must be able to work a flexible schedule to include nights, weekends and holidays
 • Knowledgeable in all casino areas, marketing programs, safety & security
 • Perform job functions with attention to detail, speed, and accuracy.
 • Prioritize, organize and follow-up
 • Be a clear thinker, remaining calm and resolving problems using good judgment
 • Follow directions thoroughly
 • Understand guests’ service needs
 • Work cohesively with co-workers as part of a team
 • Maintain confidentiality of guest information and data
 • Preparation and disposition of all Night Audit work as required
 • Efficiently check guests in and out
 • Assist reservation center in taking, modifying, and canceling guest reservations, noting any special requests
 • Operate the reception phone system in a friendly and efficient manner
 • Administer Salon Privé guest payment policies
 • Communicate Salon Privé facilities and services to guests
 • Answer questions regarding local area facilities and points of interest
 • Coordinate with other departments to fulfill special guest requests
 • Read and update the Reception Desk Communication Log daily.
 • Notify housekeeping and maintenance of any reported problems with cleaners and /or grounds
 • Carry out any reasonable request by management that does not place at risk your safety, security or integrity
 • Know and follow the Salon Privé emergency procedures
 • Ability to work under frequent time pressure in an interruptive environment
Other duties as assigned/needed.
 
Recepcioneri


Rezime:

Recepcioneri su odgovorni za proces registracije gostiju i komunikaciju usluga, događaja i promocija u Salon Privé. Ova pozicija ima direktan uticaj na iskustvo gostiju tokom boravka u Salon Privé, kao i prvi utisak.

Obaveze i odgovornosti
Potrebno je:
 • Obezbijediti izuzetno progesionalnu korisničku uslugu svim internim i eksternim klijentima
 • Rešavanje svih problema i žalbi gostiju na blagovremen i efikasan način, zadržavajući pozitivan stav
 • Sposobnost da se tolerišu ljuti ili uznemireni klijenti
 • Poznavati i poštovati politiku i procedure kompanije
 • Biti ljubazan i voljan da uspostavi odnos sa gostima
 • Rad po fleksibilnom rasporedu koji uključuje noćne smjene
 • Poznavanje svih oblasti kazina, marketinških programa i događaja, bezbjednosti i sigurnosti
 • Obavljanje poslova sa pažnjom na detalje, brzinu i preciznost
 • Određivati prioritete, poštovati organizaciju
 • Biti jasan mislilac, ostati mirni i rešavati probleme dobrim rasuđivanjem
 • Pažljivo pratiti uputstva
 • Razumjeti potrebe za uslugama gostiju
 • Raditi kolektivno sa saradnicima kao tim
 • Čuvati poverljivost informacija i podataka o gostima
 • Priprema i raspolaganje svim poslovima noćne smjene prema potrebi
 • Efikasno čekirajte goste
 • Vođenje statistike rezervacija, izmene i otkazivanje rezervacija gostiju, uzimajući u obzir sve posebne zahtjeve
 • Upravljanje prijemnim telefonskim sistemom na prijateljski i efikasan način
 • Upravljanje pravilima plaćanja za goste Salon Privé
 • Saopštavanje gostima sadržaje i usluge Salon Privé
 • Koordinirati sa drugim sektorima kako biste ispunili zahtjeve posebnih gostiju
 • Čitajte i ažurirajte Dnevnik komunikacije na recepciji svakodnevno.
 • Obavijestiti domaćinstvo i održavanje o svim prijavljenim problemima sa čistoćom
 • Izvršiti svaki razuman zahtjev menadžmenta koji ne dovodi u opasnost vašu bezbjednost ili integritet
 • Upoznajte i slijediti procedure za hitne slučajeve evakuacije iz Salon Privé
 • Sposobnost rada pod pritiskom

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili na e-mail adresu: info@dandelionservices.me

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.