Naša agencija Balance d.o.o. raspisuje konkurs za:

Knjigovođa/Računovođa (m/ž)

Opis posla:

 • Vođenje poslovnih knjiga klijenta – knjiženje svih poslovnih promjena u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
 • Praćenje, kontrola i usaglašavanje pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom i potraživanje i obaveza sa poslovnim partnerima.
 • Obračun i knjiženje PDV-a i izrada poreskih prijava.
 • Obračun i knjiženje zarada i drugih primanja zaposlenih.
 • Knjiženje tekućih i deviznih izvoda.
 • Saradnja sa poreskim organima I drugim nadležnim instituacijama;
 • Blagajničko poslovanje.
 • Obavljanje drugih računovodstvenih poslova.
 • Vrši kontrolu svih knjigovodstvenih isprava koje služe kao osnov za knjiženje u knjigovodstvu.
 • Vrši kontrolu tačnosti unjetih podataka i kontrolu zakonitosti.
 • Kompletira predmete za kalkulaciju uvozne i domaće robe.
 • Prima fakture, zavodi ih u knjigu ulaznih faktura Vrši formalnu, suštinsku i računsku kontrolu faktura.
 • Vodi operativnu evidenciju uplata i isplata po dnevnim izvodima poslovne banke.
 • Usaglašava obaveze i potraživanja iz poslovnih obaveza i odnosa.
 • Sastavlja i odgovara na IOS obrasce.
 • Usaglašava knjiženja u analitici sa glavnom knjigom.
 • Pruža podatke drugim službama i Klijentima.
 • Vodi korespodenciju iz djelokruga svog rada.
 • Ostvaruje saradnju sa nadležnim organima i institucijama iz djelokruga svog rada.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe, kome je za svoj rad i odgovoran.
 • Priprema I sastavljanje finansijskih iskaza

Potrebne kvalifikacije:

 • Srednje I visoko obrazovanje, poželjno ekonomskog usmjerenja.
 • Licenca Ovlaščenog računovođe poželjna.
 • Iskustvo u poslovima u računovodstvu, agenciji za računovodstvo, finansijama.
 • Obavezna provjera znaja, kao I probni rad.

Ukoliko ste zainteresovani na oglas se možete prijaviti slanjem svoje biografije na e-mail adresu: office@balance.co.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.