One Crna Gora DOO Podgorica oglašava poziciju:Ekspert u Direkciji za pravne, regulatorne i korporativne poslove
1
izvršilac, rad na odredjeno vrijeme
Mjesto rada: PodgoricaKljučne odgovornosti:

  • Primjena propisa i opštih akata kao i nalaženje rješenja za realizaciju odluka   državnih, pravosudnih i drugih organa (inspekcije, sudovi, organi unutrašnjih poslova…);
  • Praćenje propisa i opštih akata kojima se reguliše poslovanje koje uključuje i pružanje mišljenja, objašnjenja itd, priprema različitih pravnih dokumenata (Pravilnika, Procedura, Uputstava, Odluka i dr.);
  • Priprema lokalnih i međunarodnih sporazuma, u saradnji sa drugim sektorima kompanije;
  • Redovno i blagovremeno izvještavanje o novim zakonima, drugim propisima i javnim raspravama;
  • Učešće u timu zaduženom za rješavanje reklamacija i pitanja u vezi sa bezbjedošću lica i imovine;

Posebni uslovi:

  • VSS, oblast pravnih nauka
  • Najmanje 4 godine iskustva na uskostručnim poslovima
  • Znanje engleskog jezika;
  • Poznavanje rada na računaru (MS Office);
  • Opšte poznavanje pravnog sistema, poslovanja i marketinških procesa.


Rok za prijavljivanje na oglas do 30.05.2022.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.