The HeadHunter je kompanija koja se primarno bavi ljudskim resursima, savjetovanjem u vezi ljudskih resursa, podizanjem svijesti poslodavaca o značaju odsjeka ljudskih resursa u kompaniji.

The HeadHunter ima predstavnike sa kancelarijama u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu, u Teksasu (SAD).

Za potrebe našeg klijenta, kompaniju iz oblasti energetike i IT, sa kancelarijama  u Podgorici, objavljujemo oglas za poziciju:

Office Manager

Opis poslova:

 • Rad u okviru opštih poslova društva;
 • Obavljanje interne i eksterne komunikacije sa klijentima i saradnicima, u domenu opisa poslova radnog mjesta;
 • Pravljenje dopisa, zahtjeva i drugih obrazaca po potrebi;
 • Evidentiranje telefonskih poziva i faxova, te preusmjerava na odgovorne saradnike;
 • Pravovremeno prosleđivanje potrebnih informacija nadređenima, saradnicima ili klijentima;
 • Priprema i prosleđivanje poslovnih dopisa prema dobijenim uputstvima, za sve sektore;
 • Obavljanje tehničkih i organizacionih poslova u skladu sa internim procedurama;
 • Vođenje i organizovanje kancelarijskog poslovanja, u skladu sa propisima Društva;
 • Rad u okviru zahtjeva korporativnog informacionog sistema;
 • Briga o adekvatnom održavanju elektronskih i papirnih zapisa, kako bi se osigurale organizovane i lako dostupne informacije odgovornim saradnicima;
 • Briga o pretplati za mobilnu telefoniju, poručivanju mobilnih telefona i analiza potrošnje mobilne telefonije;
 • Obavljanje tehničkih poslova vezanih za organizaciju putovanja i rezervaciju smještaja zaposlenih;
 • Briga o obezbjeđivanju urednosti prostorija Društva;
 • Evidencija i arhiviranje svih dokumenta društva i poslovnih materijala;
 • Vođenje protokola ulaznih i izlaznih dokumenata i ugovora, te arhiviranje istih;
 • Održavanje elektronskih i papirnih zapisa;
 • Obavljanje poslova vezanih za prijem i razvrstavanje pošte, evidenciju prispjele pošte i otpremanja pošiljke, prosleđivanje pošte i sl.;
 • Primanje i slanje pošiljki (izlazak na teren);
 • Priprema dokumentacije za sve službe Društva iz domena rada;
 • Administriranje termina korišćenja sala za poslovne sastanke i briga o adekvatnosti sredstava za rad u sali za sastanke;
 • Organizacija poslova vezanih za održavanje kancelarija, kancelarijskog materijala, kvarova u prostoru (komunikacija sa zakupodavcem) i sl.;
 • Nabavka kancelarijskog materijala i praćenje potrošnje, te obezbjeđivanje sredstava za rad zaposlenih; Obavljanje interne i eksterne komunikacije sa klijentima i saradnicima, u domenu poslova (mejlovi, telefonski pozivi, obavještavanje, kontaktiranje i sl.);
 • Vođenje računa o uvjerenjima i podnošenje zahtjeva za iste (PU, Sudovi, banke i sl.);
 • Pripremanje materijala za sastanke direktora;
 • Zakazivanje i organizovanje sastanaka članova menadžmenta sa klijentima i drugim licima;
 • Evidencija internih i eksternih termina sastanaka za direktora;
 • Ostali poslovi po nalogu Poslodavca.

Ukoliko želite da budete dio našeg tima, pošaljite nam svoju biografiju putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili na e-mail adresu: cv@theheadhunter.com

 

 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.