Važi do: 22. septembar 2021.
Primorje hotels & restaurants AD Tivat raspisuje konkurs za poziciju:

Konobar/Šanker (m/ž)


Za ovu poziciju neophodno je da posjedujete sledeće kvalifikacije i osobine:

 • Da obavlja proceduru otvaranja i zatvaranja smjene predviđene za to radno mjesto, u skladu sa procedurama hotela;
 • Da u potpunosti poznaje sve poslove u svom odjeljenju, kao i sve usluge i sadržaje hotela;
 • Da u potpunosti poznaje sve artikle na meniju i karti pića/vina, kao i načine njihove pripreme i prezentacije i bude u stanju da gostima ponudi kvalitetne kombinacije jela i pića, kao i alternativna rješenja;
 • Kontroliše čistoću sale, postavku stolova, primjenu hotelskih standarda u servisu i odnos prema gostu;
 • Dužan je da na vreme dolazi na rad, da vodi računa o ličnoj higijeni i profesionalnom izgledu, kao i o higijeni inventara i prostorija gde radi;
 • Odgovara za pravilno izvršene poslove i zadatke koji su mu opisom dati, za dnevni pazar, za inventar kojim raspolaže, za tačnost naplate računa, kasiranje i prilaganje kasa blokova – fiskalnih računa gostu, uz svaku konzumaciju;
 • Da izlazi u susret zahtjevima gostiju na profesionalan i ljubazan način i da pretpostavljenima prijavljuje komentare gostiju;
 • Zaključuje pazar i fiskalne kase i sređuje svu dokumentaciju po završenoj smjeni;
 • Kontroliše rad sa novcem i vrši razduženje njegovog pazara;
 • Provjerava stanje popisa i o tome izvještava svog predpostavljenog;
 • Zaposleni se obavezuje da obavlja i druge poslove i zadatke koji, u skladu sa propisima i standardima njegovog zanimanja, spadaju u obim posla.

Iskustvo i kvalifikacije:

 • Minimum 1 godina iskustva na istoj poziciji u hotelima ili restoranima;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Vrši naplatu gotovinom, karticama ili na drugi način.

Svi zainteresovani kandidati, koji smatraju da ispunjavaju uslove, mogu poslati CV na e-mail: info@hotelpalma.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS

 • Prijavljivanje na ovaj oglas vrši se klikom na opciju "Konkurišite na oglas" ili na e-mail, poštansku adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa.
 • Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.