Hotelska grupa "Budvanska rivijera" je preduzeće sa bogatom tradicijom pružanja ugostiteljskih usluga i razvoja turizma. "Budvanska rivijera" je i najveće preduzeće ove vrste u Crnoj Gori koje zapošljava oko 360 stalnih i oko 450 sezonskih radnika.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" raspisuje konkurs za sljedeće slobodno radno mjesto:

 

Pomoćni radnik u kuhinji

 

Uslovi:

 • Kvalifikacija nižeg stručnog obrazovanja (120 kredita CSPK-a);
 • Stručna kvalifikacija ili dio stručne kvalifikacije sa minimum jednim kreditom. (II nivo) najmanje prvi ciklus osnovnog obrazovanja ili program funkcionalnog opismenjavanja); (II nivo)
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja;
 • Minimum 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Sanitarna knjižica.

Obaveze i odgovornosti:

 • Priprema prostorije kuhinje, mašine i uređaje za rad;
 • Preuzima namirnice iz centralnog magacina i smješta ga u priručne magacije ili kuhinju;
 • Obavlja jednostavne poslove u proizvodnji jela;
 • Obavlja grubu obradu namirnica i predaje iste kuvaru;
 • Koristi uređaje za obradu povrća;
 • Donosi čisto posuđe za pripremu hrane a prljavo odnosi na pranje;
 • Odgovoran je za selektivno odlaganje otpada;
 • Učestvuje u održavanju posuđa i sredstava za rad;
 • Brine o ličnoj higijeni, prijatnom izgledu i čistoći uniforme;
 • Brine o čistoći radnog prostora;
 • Ljubazno i pristojno se ponaša prema kolegama;
 • Primjenjuje sve procedure koje se odnose na menadžment bezbijednosti hrane, menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine a koje se odnose na poslovanje kuhinje;
 • Primjenjuje mjere zaštite i zdravlja na radu;
 • Primjenjuje mjere PPZ;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Za svoj posao odgovoran je: Kuvaru

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite na oglas molimo Vas da nam pošaljete svoju biografiju putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili na E-mail adresu: nikola.subotic@budvanskarivijera.co.me

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.