Hotelska grupa "Budvanska rivijera" je preduzeće sa bogatom tradicijom pružanja ugostiteljskih usluga i razvoja turizma. "Budvanska rivijera" je i najveće preduzeće ove vrste u Crnoj Gori koje zapošljava oko 360 stalnih i oko 450 sezonskih radnika.

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" raspisuje konkurs za sljedeće slobodno radno mjesto:

 

Sobar/ica

 

Uslovi:

 • Srednje obrazovanje u obimu od 180 kredita CSPK-a (III nivo kvalifikacije obrazovanja).
 • Svi obrazovni profili
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Minimum 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 Obaveze i odgovornosti:

 • Priprema sredstva za rad, sitan inventar i potrošni materijal neophodan za održavanje higijene u domaćinstvu.
 • Priprema i vrši čišćenje soba i apartmana primenjujući procedure i radna uputstva koja se odnose na rad sobarica.
 • Priprema i dopunjava sobe hotelskom kozmetikom i standardnim priborom.
 • Održava i zaliva cvijeće i ukrasno bilje na terasama hotelskih soba i apartmana.
 • Prijavljuje tehničke nedostatke u sobama i apartmanima.
 • Vodi računa o osnovnim sredstvima i sitnom inventaru.
 • Preuzima čisto posteljno rublje i vrši povrat prljavog.
 • Vodi računa o privatnosti gostiju.
 • Vrši kontrolu mini bara i informiše nadzornicu soba o nastalom utrošku.
 • Pruža pomoć gostima u specifičnim situacijama (stariji i bolesni).
 • Odnošenje otpada i prljave posteljine iz sobe.
 • Brine o ličnoj higijeni, prijatnom izgledu i čistoći uniforme.
 • Brine o čistoći radnog prostora.
 • Ljubazno i pristojno se ponaša prema gostima i kolegama
 • Primjenjuje sve procedure koje se odnose na integrisani sistem menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine a vezani su za poslovanje domaćinstva.
 • Primjenjuje mjere zaštite i zdravlja na radu.
 • Primjenjuje mjere PPZ.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Za svoj posao odgovoran je: Nadzornici soba

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite na oglas molimo Vas da nam pošaljete svoju biografiju putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili na E-mail adresu: nikola.subotic@budvanskarivijera.co.me

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.