Pridružite nam se!

Aman Resort Sveti Stefan oglašava poziciju:

 

MENADŽER SPA CENTRA

 

Glavne odgovornosti:

 • Direktno nadgleda rad zaposlenih i pravilno izvršavanje svih dužnosti u SPA Centru
 • Aktivno učestvuje u razvoju i implementaciji procedura sektora
 • Priprema mjesečne izvještaje i budžet za SPA sektor
 • Blagovremeno sačinjava, redovno ažurira i prilagođava Spa meni, Welness programe i pakete

Poslovne obaveze:

 • Nadgleda svakodnevno poslovanje Spa centra i osigurava visok stepen čistoće u cijelom Spa centru, nadgleda održavanje spa objekta i  opreme, prijavljuje eventualne nedostatke i kvarove  i kontroliše njihovo otklanjanje
 • Stvara jedinstveno i profesionalno Spa iskustvo za goste Amana, spajajući lokalne i tradicionalne elemente, tehnike i sastojke
 • U saradnji sa HR Menadžerom, aktivno učestvuje u procesu zapošljavanja kadrova za sektor SPA 
 • Promoviše korporativnu Aman Spa viziju i nastoji da je osoblje Spa centra u potpunosti upoznato sa istom, da je se pridržava, razumije i primenjuje
 • Koordinira i obezbjeđuje konstantan trening i obuku zaposlenih kako bi se garantovao kvalitet i integritet usluga koje se pružaju u Spa centru
 • Održava visok stepen motivacije, pružajući alate kako bi svaki pojedinac dostigao svoj najviši nivo profesionalnosti, kreativnosti i wellness-a. Podstiče stimulativnu i efikasnu radnu atmosferu zasnovanu na međusobnom poštovanju i timskom radu
 • Odgovoran je za strateško i profitabilno razvijanje Spa centra
 • Mjesečno postavlja ciljeve koji aktivno uključuju tim, kreira plan i prati nedeljne izvještaje sa članovima tima o mjesečnim zadatim ciljevima
 • Promoviše prodaju Spa paketa i proizvoda
 • Uzima u obzir i razmatra sve predloge i komentare zaposlenih i gostiju, i nastoji da se sve povratne informacije od gostiju (pitanja gostiju, verbalni komentari, emailovi, isl) koriste za izvršenje promjena u praksi i preduzima korektivne mjere kada je to potrebno kako bi se obezbijedilo održavanje visokih standarda
 • Priprema, sprovodi i ažurira biznis i marketing plan
 • Dostavlja izvještaje i ažurira ih po nalogu Generalnog Menadžera i/li Spa direktora na korporativnom nivou
 • Kontroliše inventar kako bi se obezbijedile odgovarajuće zalihe roba, proizvoda i opreme
 • Kontroliše troškove kroz pravilnik o korišćenju prozvoda i obezbjeđuje da je vrhunska usluga pružena sa minimum gubitaka i zloupotrebe proizvoda, i dnevnog reda
 • Prati zalihe operativnih sredstava za rad Spa centra i generiše potrebna trebovanja za nabavku
 • Nastoji da novi zaposleni budu adekvatno osposobljeni za rad u izvršavanju svojih zadužena i da su svjesni pravila i preocedura sektora
 • Ostali radni zadaci po nalogu Menadžera Rezorta ili Generalnog Menadžera
 • U toku je sa svim pravilima i procedurama kompanije, kodeksom vladanja i ponašanja, i stara se da se svi protokoli prate na tačno definisan način

Poslovne povezanosti:

Interne:

 • Sa svim zaposlenima
 • Sa svim sektorima unutar Aman Sveti Stefan
 • Izvan matičnog resorta, sa svim menadžerima sektora u Amanu
 • Sa korporativnim SPA menadžmentom

Eksterne:

 • Sa gostima
 • Sa kompanijom koja je vlasnik resorta
 • Državnim institucijama, privatnim komanijama, vanjskim saradnicima, poslovnim partnerima

Stručna sprema:

 • Minimum IV stepen stručne spreme ili odgovarajuća kombinacija obrazovanja i iskustva koja bi zadovoljila potrebne kriterijume pozicije

Iskustvo:

 • Minimum 3 godine radnog iskustva od srednjih ka višim pozicijama
 • Iskustvo u radu sa različitim grupama: osobljem, klijentima/gostima, vanjskim kontaktima

Vještine:

 • Razvijene vještine upravljanja i rukovođenja sa akcentom na nadgledanje i razvoj; sposobnost upravljanja i ostvarujvanja uspješne interakcije sa raznolikim osobljem i klijentima
 • Visoko razvijene komunikacione sposobnosti
 • Odlično poznavanje engleskog jezika. Poznavanje još jednog jezika je prednost
 • Strateške i proaktivne sposobnosti
 • Jake organizacione sposobnosti

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da nam dostavite svoj CV na crnogorskom ili engleskom jeziku (poželjno sa fotografijom) na mail adresu: amansvetistefancareers@aman.com ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.
Biće kontaktirani samo kandidati koji udju u uži izbor.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.