Važi do: 01. oktobar 2020.

Huma Kotor Bay Hotel & Villas u Dobroti (5*) otvoren je u junu 2018.godine. Sadrži 89 luksuznih soba, 10 vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, 3 restorana, plažni klub & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom.

https://www.humahotel.me/en/

 

MENADŽER ZA PRAVNE ODNOSE I LJUDSKE RESURSE (m/ž)

 

Kvalifikacije:

 • VSS;
 • Završen pravni fakultet;
 • Rad u kancelariji u kombinaciji sa terenskim radom;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Napredno poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Organizacijske sposobnosti, koordinacije i kontrole zadatih poslova.


OPIS POSLOVA:

 • Pridržavanje svih propisanih procedura i standarda Hotela;
 • Učestvovanje u važnim sastancima šefova sektora i održavanje redovnih koordinacija u svom sektoru;
 • Upravljanje i vođenje Ljudskih resursa;
 • Priprema ugovore, dopise i druge pravne akte;
 • Vodi evidenciju o zaključenim ugovorima;
 • Reguliše pribavljanje potrebnih rješenja, dozvola i odobrenja i ostale pravne odnose u firmi;
 • Organizuje izradu opštih akata društva koji se odnose na radne odnose;
 • Pripremanje pojedinačnih akata iz područja radnih odnosa (ugovori o radu, otkazi ugovora,
 • ugovori o radu na određeno vrijeme: sezonski radnici, oglašavanje potreba za radnicima, osiguranje radnika, i sl.);
 • Nadzire (obavlja) poslove u vezi sa ostvarivanjem prava radnika iz radnog odnosa, te prava iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja;
 • Rukovođenje aktivnostima na osiguranju potrebne radne snage (planiranje potreba, anketiranja, edukacija, treninzi);
 • Upravljanje i koordiniranje aktivnostima vezanim za ljudske resurse (zapošljavanje, otkazi ugovora o radu, osiguranje radnika, povlastice, i sl.);
 • Sarađuje sa Zavodom za zapošljavanje, obrazovnim institucijama, u cilju poboljšanja edukacije i usavršavanja zaposlenih;
 • Izrađuje programe usavršavanja, motivisanja, informisanja radnika;
 • Učestvovanje u provjeri i odabiru kandidata za zapošljavanje;
 • Definisanje metoda i organizovanje praćenja probnog rada;
 • Sastavljanje uputstva za zaposlene u skladu sa poslovnim procedurama;
 • Samostalno analizira stanje u vezi sa ljudskim resursima i sastavlja izvještaje za Direktora hotela;
 • Nadziranje i vođenje kadrovske evidencije, podataka o kretanju na radu, pravima i obvezama iz radnog odnosa;
 • Uspostavlja, obrađuje i čuva svu dokumentaciju u vezi sa radnim odnosima;
 • Prema potrebi vodi sve evidencije iz radnih odnosa, te po potrebi obavlja poslove prijave i odjave radnika (fondovi penzijskog i zdravstvenog osiguranja);
 • Pripremanje dokumentacije u vezi sa ostvarivanjem prava radnika iz radnog odnosa;
 • Obavljanje i drugih poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti, za koje se ukaže potreba, po prethodnom nalogu Direktora hotela.
 • Zaposleni za svoj rada odgovara Direktoru hotela.

Obezbijeđen je smještaj za zaposlene van mjesta rada, kao i ishrana u toku smjene. Rad je u dinamičnoj sredini sa mogućnošću napredovanja.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na oglas putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili slanjem svoje biografije na e-mail adresu: office@humahotel.me

 • Prijavljivanje na ovaj oglas vrši se klikom na opciju "Konkurišite na oglas" ili na e-mail, poštansku adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa.
 • Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.