Karisma Hotels & Resort je jedna od vodećih grupacija u svijetu u oblasti hotelskog menadžmenta, koja uspješno posluje i poznata je po svom inovativnom pristupu, postavljajući nove standarde u ponudi odmora sa fokusom na kompletan ugođaj gostima.

Karisma Hotels & Resort u svom portfoliu ima 30 hotela u Meksiku, Dominikanskoj Republici, Jamajci, Kolumbiji, Srbiji i Crnoj Gori.Za naše hotele Holiday Villages Montenegro i Long Beach Hotel Montenegro u Ulcinju, za

sezonu 2020, tražimo osobe za sledeću poziciju:

 

ŠEF RECEPCIJE

(m/ž)

 

Opis/zahtjevi pozicije:

 • Organizovanje rada recepcije;
 • Odgovoran je za poslovne rezultate recepcije, kvalitet usluga, te troškove recepcije;
 • Potpuno je upoznat sa svim procedurama recepcije i odgovoran je za sprovođenje navedenih procedura od strane svih radnika recepcije;
 • Uspostavlja raspored rada smjena i radnika recepcije i vodi evidencije rada radnika recepcije;
 • Odgovoran je za upravljanje radnim vremenom radnika recepcije, te troškova rada radnika recepcije;
 • Nadgleda radno vrijeme i autorizuje prekovremeni rad;
 • Sarađuje sa sektorom rezervacija na svim poslovima u okviru ovog sektora;
 • Prima rezervacije soba telefonom, telefaksom, e-mail-om, ili rezervacijskim sistemom ispunjavanjem propisanog obrasca i u skladu sa propisanim pravilima i procedurama;
 • Ispostavlja račune i fakture (za goste i agencije) za izvršene usluge; Prihvata i otkazuje rezervacije;
 • Sastavlja popise dolazaka i odlazaka gostiju;
 • Priprema popis slobodnih soba za tekući i sledeći dan i raspoređuje sobe gostima prije njihovog dolaska;
 • Izvještava pretpostavljene o dolasku VIP gostiju i o njima vodi posebnu brigu;
 • Pazi na to da se tabla sa kursom stranih valuta ažurno održava;
 • Brine se za to da se svim gostima pri dolasku srdačno zaželi dobrodošlica;
 • Provjerava da li se vodi i popunjava evidencija o gostima;
 • Provjerava tačnost izvještaja domaćinstva u odnosu na podatke recepcije;
 • Izrađuje tablice, bilježi i odlaže u kartoteku podatke o rezervacijama i rasporedu soba i o tome obavještava podređene;
 • Osigurava dobru kontrolu izdavanja i primanja ključeva (gosti i zaposleni/odjeljenja);
 • Poboljšava prihod od soba sprovođenjem odgovarajućeg sistema kontrole;
 • Redovno provjerava kartone sa podacima o stvarima odloženim u sefu, kako bi vidio je li neki gost nešto zaboravio i ažurira te podatke;
 • Sastaje se sa vodičima grupa i održava sa njima kontakt tokom boravka grupa, i održava stalni kontakt sa tur-operatorima i njihovim predstavnicima;
 • Preuzima informacije od šefa smjena, i iste predaje šefu sledeće smjene, pregledava podatke o smjenama kako bi osigurao da posao neometano teče;
 • Brine se za dovoljne zalihe kancelarijskog materijala, obrazaca i ključeva kako bi posao neometano tekao;
 • Prati rad i pomaže osoblju u svojoj smjeni te ih poučava na samom radnom mjestu;
 • Vodi gotovinsku blagajnu, evidentira sva plaćanja, mijenja strane valute, radi sa gotovinom, kreditnim karticama i putničkim čekovima;
 • Vrši kontrolu obračuna vouchera, hotelskih računa i pazi da budu tačno ispunjeni prema pojedinim troškovima;
 • Radi sa uređajem za kreditne kartice, vrši bilans i zatvara na kraju smjene;
 • Knjiži troškove na račune gostiju, prima i evidentira plaćanja od gostiju;
 • Izrađuje popis važnih (hitnih) telefonskih brojeva i drži ih na vidljivom mjestu za sve službenike recepcije;
 • Odlučuje o svim svakodnevnim procedurama recepcije;
 • Obavljanje drugih poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti, za kojima se ukaže potreba, po prethonom nalogu General menadžera.

Uslovi:

 • Poznavanje recepcijskih programa;
 • Organizacijske i komunikacijske vještine;
 • Usmjerenost na kvalitet rada i zadovoljstvo gostiju;
 • Visoka odgovornost u obavljanju radnih zadataka;
 • Sistematičnost i preciznost, sklonost timskom radu;
 • Iskustvo rada na traženoj poziciji min 3. god. 

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove poziva i imate želju za radom i daljim napredovanjem, prijavite se i dostavite CV na e-mail adresu: posao@karismaadriatic.com ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.