Huma Hotel Kotor Bay u Dobroti (5*) otvoren je u junu 2018.godine. Sadrži 89 luksuznih soba, 10 vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, 3 restorana, plažni klub & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom.

 

https://www.humahotel.me/en/

Računovođa

(m/ž)

 

Kvalifikacije:

 • Završena škola ili ekonomski fakultet (finansije i računovodstvo) ili profesionalni trening;
 • Poznavanje rada u programu Fidelia & Micros;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Prethodno iskustvo na ovim ili sličnim poslovima;
 • Organizacijske sposobnosti.

OPIS POSLOVA:

 • Aktivno učestvuje u sastavljanju i kontroli finansijskih izveštaja u saradnji i po instrukcijama Šefa računovodstva /FC;
 • Aktivno učestvuje i sačinjava obračun PDV-a;
 • Prima, obrađuje i knjiži poslovnu dokumentaciju (izvode, knjiženje računa usluga i drugo, IRA);
 • Priprema naloge za plaćanje;
 • Knjiži obračun amortizacije;
 • Knjiži osnovna sredstva i sitan inventar u finansijskom knjigovodstvu;
 • Usklađuje knjigovodstvene kartice kupaca i dobavljača – IOS-e od dobavljača;
 • Pravovremena i tačna obrada dokumentacije;
 • Kontrola računa- sadrži li sve potrebne djelove;
 • Šabloni prebacivanja, preknjižavanja u saradnji sa Šefom racunovodstva/FC;
 • Vodi poslove glavne blagajne (obračuni svih blagajni), gotovinska plaćanja, akontacije, polozi na banku;
 • Obavlja poslove kontrole svih blagajni;
 •  Na osnovu Ugovora o radu, Kolektivnog ugovora te Zakona o radu, vrši obračun plate po bruto sistemu;
 • Sastavlja platne liste po obračunskim jedinicama;
 • Obračunava naknade i za sve ostale vrste naknada;
 • Vrši sve vrste obustava po ličnim dohodcima radnika (krediti, članarine potraživanja od radnika...);
 • Sačinjava rekapitulacije svih obračunatih plata po organizacijskim jedinicama i radnicima u cilju unutrašnjeg izvještavanja i praćenja troškova plata;
 • Po svakom obračunu izrađuje temeljnice za knjiženje po organizacijskim jedinicama te iste knjiži u sastav kompanije;
 • Izrađuje virmanske naloge;
 • Izrađuje konačan obračun plate na godišnjem nivou M-4 obrazac u saradnji sa Šefom računovodstva/FC;
 • Mjesečno podnosi izvještaj sa obračunatim i isplaćenim porezima i doprinosima, po opštinama, nadležnoj Poreskoj upravi;
 • Usklađuje podatke sa Penzijsko – invalidskim osiguranjem i Poreskom upravom;
 • Prati i primjenjuje izmjene propisa u Republici Crnoj Gori;
 • Mjesečno podnosi izvještaje sa statističkim podacima nadležnim državnim institucijama;
 • Odgovoran za obračun putnih naloga;
 • Obezbeđuje kontrolu unešenih podataka u sistem pravovremeno, precizno i kvalitetno i signalizira na eventualne nepravilnosti, i učestvuje u njihovom otklanjanju
 • Radi u timu i prati korporativnu politiku;
 • Kontroliše i prati rad referenata u računovodstvu, uočava eventualne propuste u njihovom radu i ispravlja ih, a sve u cilju što efikasnijeg rada sektora;
 • U slučaju odsustva nekog od zaposlenih u sektoru računovodstva, u saradnji sa Šefom računovodstva organizuje nesmetani rad ostatka kolektiva i adekvatnu zamenu za zaposlenog u cilju što bolje organizacije sektora i neometanog rada kompanije;
 • Kontroliše knjiženja ručnih i automatskih naloga i njihovu usklađenost sa računovodstvenom politikom firme, i zakonskim regulativama i normativima a u skladu sa instrukcijama Šefa računovodstva;
 • Kontroliše bruto bilans na dnevnom, mjesečnom i godišnjem nivou, uočava i ispravlja eventualne nepravilnosti;
 • Praćenje stanja knjigovodstvenih analtičkih kartica dobavljača, kupaca i učestvuje u njihovom usaglašavanju i sravnjenju ukoliko je neophodno;
 • Kontroliše Knjigu ulaznih i izlaznih faktura, konta i knjigovodstvene evidencije za obračun PDV;
 • Komunikacija na poreskom upravom i usaglašavanje evidencija u cilju nesmetanog rada kompanije;
 • MRS i MSFI njihova primjena u radu po nalogu Šefa racunovodstva/FC;
 • Mjesečno i periodično izveštavanje o prihodima i rashodima na nivou firme;
 • Obavljanje drugih poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti, za kojima se ukaže potreba, po prethodnom nalogu Šefa računovodstva/FC.

Obezbijeđen je smještaj za zaposlene van mjesta rada, kao i ishrana u toku smjene. Rad je u dinamičnoj sredini sa mogućnošću napredovanja.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na oglas putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili slanjem svoje biografije na e-mail adresu: office@humahotel.me

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.