Huma Hotel Kotor Bay u Dobroti (5*) otvoren je u junu 2018.godine. Sadrži 89 luksuznih soba, 10 vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, 3 restorana, plažni klub & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom.

 

https://www.humahotel.me/en/

 

Šef tehničke službe

Kvalifikacije:

 • VSS, Mašinski fakultet ili fakultet Elektrotehnike i održavanja;
 • Rad u kancelariji u kombinaciji sa terenskim radom.

Dodatni zahtjevi:

 • Radno iskustvo na istoj ili sličnoj poziciji u trajanju od minimum 15 godina;
 • Poznavanje funkcionisanja tehničkog sistema u hotelu;
 • Organizacijske sposobnosti, koordinacije i kontrole dodjeljenih poslova;
 • Poznavanje 1 stranog jezika;
 • Napredno znanje rada na računalu (Microsoft Office);
 • Profesionalnost u radu.

OPIS POSLOVA:

 • Pridržavanje svih propisanih procedura i standarda u poslovanju hotela;
 • Pravovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova i zadataka iz svog djela rada;
 • U saradnji sa Upravom društva i Direktorima hotela definiše plan investicionog i tekućeg održavanja objekata, opreme i inventara;
 • Neposredno upravlja radnicima Sektora tehničke službe (raspored rada, evidentiranje radnih sati i slično);
 • Nadgleda radna vremena i autorizuje prekovremeni rad i troškove rada;
 • Odgovoran je za sigurno i ugodno okruženje kroz održavanje hotelskih enterijera i
 • eksterijera u smislu provođenja stalnog preventivnog programa održavanja, osiguravajući takođe da svi mehanički sistemi rade u skladu sa usvojenom poslovnom i upravljačkom politikom hotela kao i sa svim drugim relevantnim crnogorskim zakonima,pozitivno pravnim propisima;
 • Odgovoran je za održavanje objekata i opreme i sprovodi redovne kontrole kako bi utvrdio potrebu i opštih usluga, potrebne opreme, te vrstu poslova održavanja u datom trenutku;
 • Osigurava praćenje i primjenu važećih zakona, odgovoran je za komunikaciju sa državnim inspekcijama i osiguravajućim kućama, te ukoliko to nadležna tijela nalažu, sprovodi dodatne mjere i radnje u skladu sa uputstvima nadležnih tijela;
 • Čuva nacrte i projekte vezane za mehaničke sisteme, elektro-instalacijske sisteme i klimatizacione sisteme;
 • Odgovoran je za organizaciju rada u Sektoru održavanja, kao i za kvalitetno i pravovremeno obavljanje svih poslova sektora;
 • Odgovoran je za izradu godišnjeg plana održavanja hotela, kampa i kao i svih drugih pratećih objekata;
 • Vodi računa da se oprema i usluge koje naručuje Sektor tehnicke službe budu primjerene cijeni i kvalitetu;
 • Predlaže i osigurava potrebnu zalihu sitnog inventara, mašina i opreme za sigurno i pravilno funkcioniranje svih hotelskih sistema;
 • Odgovoran je za implementaciju i sprovođenje dodijeljenih projekata za popravak, održavanje, instalaciju ili gradnju hotelskih objekata, mašina i opreme;
 • Komunicira sa izvođačima radova;
 • Predlaže i vrši stalni nadzor programa za reciklazu aluminijuma, papira, plastike, stakla itd.;
 • Odgovoran je za praćenje rokova garancija mašine i opreme;
 • Predlaže i promoviše uštedu energenata na svim nivoima;
 • Osigurava da hotel ima sve potrebne i valjane ateste, polise osiguranje, licence i
 • dokumentaciju u skladu sa crnogorskim zakonima i pozitivno-pravnim propisima vezanim za svoj djelokrug poslova;
 • Izrađuje budžet za sektor Tehnicke sluzbe i odgovoran je za njegovo sprovođenje;
 • Odlučuje o svim procesima i načinima održavanja u hotelima;
 • Obavljanje drugih poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti, za kojima se ukaže potreba, po prethodnom nalogu Uprave društva/Uprave kompanije.
 •  Zaposleni za svoj rada odgovara Upravi menadžmenta i Upravi kompanije.

Obezbijeđen je smještaj za zaposlene van mjesta rada, kao i ishrana u toku smjene. Rad je u dinamičnoj sredini sa mogućnošću napredovanja.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na oglas putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili slanjem svoje biografije na e-mail adresu: office@humahotel.me

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.