Važi do: 29. maj 2020.

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoje biografije sa fotografijom i propratno pismo putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili na e-mail adresu: julijana.brajovic@studio-moderna.com

  • Prijavljivanje na ovaj oglas vrši se klikom na opciju "Konkurišite na oglas" ili na e-mail, poštansku adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa.
  • Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.