Važi do: 11. april 2020.
Tehnoput DOO raspisuje konkurs za slobodno radno mjesto:

 

MEHANIČAR ZA TERETNI PROGRAM I GRAĐEVINSKU MEHANIZACIJU 

Broj izvršilaca: 2 

USLOVI:

 • SSS, Mašinska škola ili odgovarajuća obuka, Specijalnost: Građevinske mašine i vozila;
 • Radno istutsvo: 2-5 godine;
 • Poznavanje rada iz svoje specijalnosti.

GRAĐEVINSKE MAŠINE:

 • Automehaničar;
 • Autoelektričar;
 • Autolimar;
 • Autozavarivač;
 • Vulkanizer;
 • Podmazivač i perač vozila i mašina.

OPIS POSLA:

 • Neposredno obavlja poslove na pregledu i održavanju mašina i vozila;
 • Radi u skladu sa uputstvima šefa i poslovođe remonta;
 • Stara se o pravilnom i racionalnom korišćenju rezervnih djelova, guma, goriva i maziva;
 • Stara se o blagovremenom snadbijevanju rezervnim djelovima, gumama, gorivom i mazivom;
 • Obavezno i uredno koristi sredstva za higijensko-tehničku zaštitu;
 • Stara se o očuvanju životne sredine;
 • Redovno održava, podmazuje i pere vozila i mašine;
 • U toku rada uredno i čisto održava radno mjesto;
 • Na kraju radnog vremena uredno i čisto ostavlja radno mjesto;
 • Ostvaruje svestranu saradnju sa mašinistima i vozačima;
 • Obavlja i sve druge poslove za koje ga zaduže šef i poslovođa remonta.

Za svoj rad odgovoran je šefu remonta i poslovođi remonta.

Zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti slanjem svoje biografije na e-mail adresu: tehnoput@t-com.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

 • Prijavljivanje na ovaj oglas vrši se klikom na opciju "Konkurišite na oglas" ili na e-mail, poštansku adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa.
 • Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.