Važi do: 11. april 2020.
Tehnoput DOO raspisuje konkurs za slobodno radno mjesto:

 

ŠEF REMONTA

Broj izvršilaca: 1 

USLOVI:

 • VSS/VS;
 • Stepen obrazovanja: VII/VI,
 • Diplomirani Mašinski inženjer, Specijalnost; Građevinske mašine ili transport sredstava;
 • Radno istutsvo: 3 godine;
 • Poznavanje rada na računaru.

OPIS POSLA:

 • Učestvuje u izradi planova velikih, srednjih, tekućih i profilaktičkih opravki mehanizacije i transportnih sredstava;
 • Oragnizuje rad na vršenju tehničkih i profilaktičkih opravki mehanizacije i trnasportnih sredstava;
 • Vrši kontrolu rada mehaničara na opravkama;
 • Stara se o pravilnom održavanju mehanizacije i trnasportnih sredstava;
 • Stara se o pogonskoj spremnosti mašina i transportnih sredstava;
 • Orgnizuje i sprovodi higijensko-teničke mjere zaštite na radu;
 • Stara se o zaštiti životne sredine:
 • Stara se o blagovremenom snadbijevanju, mazivom, gumama i rezervnim djelovima;
 • Vodi evidenciju o remontu mašina i transportnih sredstava;
 • Vodi cjelokupnu dokumentaciju remonta;
 • Daje podatke za obradu zarada zaposlenih;
 • Izrađuje izvještaje i informacije o radu i rezltatima remonta;
 • Vrši profilaktične preglede mašina i vozila;
 • Stara se o velikim opravkama mašina i vozila koje se vrše kod specijalizovanih preduzeća;
 • Sarađuje sa svim subjektima u oruženju u okviru svojih prava i dužnosti;
 • Sarađuje sa svim organizacionim jedinicama Društva;
 • Obavlja i sve druge poslove po zahtjevu rukovodioca pogona mehanizacije i transporta.

Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu pogona mehanizacije i transporta.

Zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti slanjem svoje biografije na e-mail adresu: tehnoput@t-com.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

 • Prijavljivanje na ovaj oglas vrši se klikom na opciju "Konkurišite na oglas" ili na e-mail, poštansku adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa.
 • Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.