Pridružite nam se!

Aman Resort Sveti Stefan


MENADŽER RECEPCIJE

 

I. Glavne odgovornosti:

 • Odgovoran je za funkcinisanje i pravilno izvršavanje svih dužnosti zaposlenih na recepciji.
 • Definiše i koordinira aktivnosti recepcije, rezervacija u cilju pružanja vrhunske usluge gostima.
 • U saradnji sa Generalnim Menadžerom i Finasijskim Kontrolerom aktivno učestvuje u nacrtu budžeta sektora Recepcije za naredni period.
 • Odgovoran je za kreiranje i ažuriranje procedura rada sektora Recepcije
 • Priprema mjesečne izvještaje i budžet za sektor Recepcije.
 • U saradnji sa Menadžerom Ljudskih Resursa aktivno učestvuje u planiranju i selekciji zaposlenih za sektor Recepcije.

II. Poslovne obaveze:

 • Organizuje i koordinira radne aktivnosti Recepcije, Sektora za odnose sa gostima i Sektora aktivnosti. 
 • Radi u okviru dodijeljenog budžeta za sektor Recepcije.
 • Komunicira i koordinira aktivnosti sa sektorom Transporta i obezbjeđuje da su transferi za ture, dolaske i odlaske tačni.
 • Zadužen za profesionalno osposobljavanje zaposlenih u sektoru Recepcije kao i za planiranje dodatnih obuka i treninga zaposlenih.
 • Stara se da je način popunjavanja dokumentacije u vezi nabavke, vaučera, rasporeda, prognoza, izvještaja organizovan i sveobuhvatan
 • Vodi kontrolu nad izdatim ključevima koji otvaraju sve sobe. (Master Key)
 • Provjerava informacije o trenutnom statusu soba i nastoji da su iste blagovremeno podijeljene sa timom.
 • Ažurira informacije vezane za grupe. Održava, nadgleda i priprema zahtjeve za grupe.
 • Aktivno pomaže sektoru Finansija u rukovanju gotovinom, provjerom gotovine i politikom/rokovima uplata.
 • Svakodnevno pregleda status i nastoji da poveća popunjenost i profit od soba.
 • Analizira stopu varijacije, prati izvještaje uplata i prati trenutan broj osoba u hotelu.
 • Svakodnevno prati status prodaje kapaciteta, tj. “flash” izvještaj (kratki mjesečni finansijski izvještaj), isplate, itd.
 • Priprema prognozu prihoda i popunjenosti. .
 • Redovno kontroliše izvještaje pripremljene od strane Noćnog kontrolora.
 • Svakodnevno pregleda dnevnik Recepcije i povratne informacije od gostiju koje se bilježe u predviđenom obrascu.
 • Odgovoran je za održavanje mjesečnih sastanaka na nivou sektora
 • Pomaže Menadžeru Nabavke u odabiru dobavljača za stavke koje su neophodne
 • Recepciji i/li za specijalne želje/zahtjeve gostiju.
 • Koordinira raspored preventivnog održavanja soba i javnih površina sa sektorom
 • Tehničke službe/Održavanja.
 • Stara se da članovi tima na odgovarajući način popunjavaju ček listu dizajniranu tako da ubrza provjeru za goste.
 • Prije dolaska gostiju vrši provjere sa sektorom Rezervacija u vezi posebnih pogodnosti za goste, specijalnih upita, istoriju gosta koji ponovo odsijeda i bilo koji detalj koji bi bio od značaja kako bi sektori mogli da pruže najbolju uslugu.
 • Pregleda trenutan broj osoba u hotelu, dnevne dolaske, identifikuje moguće probleme u vezi sa sobama i preduzima neophodne mjere ya otklanjanje istih.
 • Obezbjeđuje da su profili gostiju u Operi popunjeni i da je poseban akcenat stavljen na detalje o naklonostima gostiju, aktivnostima, itd.
 • U potpunosti je upoznat sa svim politikama i procedurama hotela, kao i sistemima koji se koriste u svim segmentima sektora Recepcije.
 • U potpunosti je svjestan opšteg stanja rezervacija za trenutne i buduće dane, pogotovo tokom perioda visoke popunjenosti.
 • Redovno obavlja procjenu zaposlenih, koje mogu uključivati predlaganje pristupa koji treba zauzeti, kako odreagovati u datim situacijama.
 • Ažurno vodi i sačinjava rasporede i promjene smjena zaposlenih, podatke o platama i troškovima rada kada i ukoliko je to potrebno i blagovremeno dostavlja HR sektoru podatke u vezi radnih i prekovremenih sati zaposlenih u svom sektoru.
 • Upoznat je i sprovodi sva pravila i procedure kompanije, kodekse vladanja i ponašanja, i kontroliše sprovodjenje istih od strane članova svog tima
 • Priprema dnevne i mjesečne izvještaje za Generalnog Menadžera, sa predlozima za poboljšanje rada
 • Ostali radni zadaci po nalogu direktno nadredjenih.

III. Stručna sprema

 • Minimum IV stepen stručne spreme ili odgovarajuća kombinacija obrazovanja i iskustva koja bi zadovoljila potrebne kriterijume pozicije.

IV. Iskustvo

 • Minimum 5 godina radnog iskustva od srednjih ka većim menadžmentskim pozicijama, sa istim kapacitetom ili u srodnim oblastima.
 • Vještine upravljanja i rukovođenja sa akcentom na nadgledanje i razvoj; sposobnost da upravlja i ostvaruje uspješnu interakciju sa raznolikim osobljem i klijentima.
 • Neophodno dobro poznavanje rada u Operi ili sličnom softveru.

V. Vještine

 • Odlično pismeno i usmeno poznavanje engleskog jezika. Poznavanje još jednog jezika je prednost.
 • Visoko razvijene organizacione sposobnosti i vještine vještine odnosa sa gostima.
 • Visok nivo profesionalizma, organizovanosti i samoinicijative.
 • Objektivnost, taktičnost i pouzdanost.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da nam dostavite svoj CV na crnogorskom ili
engleskom jeziku (poželjno sa fotografijom) na mail adresu:
amansvetistefancareers@aman.com ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.


Biće kontaktirani samo kandidati koji udju u uži izbor.

 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.