Ekskluzivni Hotelu La Roche 5* u Tivtu, oglašava sljedeće slobodno radno mjesto:

 

 KONOBAR

 

 Opis posla:

 • Da obavlja proceduru otvaranja i zatvaranja smjene predviđene za to radno mjesto, u skladu sa procedurama hotela;
 • Da u potpunosti poznaje sve poslove u svom odjeljenju, kao i sve usluge i sadržaje hotela;
 • Da u potpunosti poznaje sve artikle na meniju i karti pića/vina, kao i načine njihove pripreme i prezentacije i bude u stanju da gostima ponudi kvalitetne kombinacije jela i pića, kao i alternativna rješenja;
 • Kontroliše osoblje, pripremu sitnog inventara, čistoću sale, postavku stolova, primjenu hotelskih standarda u servisu i odnos prema gostu;
 • Obavezan je da sve predviđene usluge restorana, bara, mini bara, odnosno banket službe pruža efikasno i na ljubazan način, u skladu sa hotelskim standardima obavljanja posla;
 • Obavezan je da servira salu, stolove i stolice, provjerava njihovu ispravnost i čistoću; priprema reon za rad;
 • Dužan je da na vreme dolazi na rad, da vodi računa o ličnoj higijeni i profesionalnom izgledu, kao i o higijeni inventara i prostorija gde radi;
 • Odgovara za pravilno izvršene poslove i zadatke koji su mu opisom dati, za dnevni pazar, za inventar kojim raspolaže, za tačnost naplate računa, kasiranje i prilaganje kasa blokova - fiskalnih računa gostu, uz svaku konzumaciju;
 • Da izlazi u susret zahtjevima gostiju na profesionalan i ljubazan način i da pretpostavljenima prijavljuje komentare gostiju;
 • Da bude fleksibilan po pitanju eventualnih promjena mjesta rada u okviru sektora F&B i hotela uopšte i da u slučaju promjene odjeljenja izvršava sve radne zadatke koji su mu dodijeljeni na novom radnom mjestu;
 • Da kontroliše i racionalizuje potrošnju opreme i sredstava za rad obezbijeđujući da otpis bude što manji;
 • Zaključuje pazar i fiskalne kase i sređuje svu dokumentaciju po završenoj smjeni;
 • Kontroliše rad sa novcem i vrši razduženje konobara i kontrolu njihovog pazara;
 • Provjerava stanje popisa i o tome izvještava svog predpostavljenog;
 • Da se pobrine da svi zaposleni za koje je odgovoran dolaze na posao na vrijeme, u odgovarajućim uniformama i da nose pločicu sa imenom;
 • Da vodi računa da svi zaposleni za koje je odgovoran pružaju profesionalnu uslugu i da se učtivo ophode prema gostima;
 • Za svoj rad odgovoran je Menadžeru sektora F&B;
 • Zaposleni se obavezuje da obavlja i druge poslove i zadatke koji, u skladu sa propisima i standardima njegovog zanimanja, spadaju u djelokrug rada.

Uslovi:

 • Iskustvo u radu u restoranu/hotelu visoke kategorije;
 • Poznavanje stranih jezika, engleski obavezan, ruski prednost. 

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti slanjem biografije putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili na e-mail adresu: hr@larochehotel.me

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.