Važi do: 14. april 2019.

Turistička agencija „Huma travel & concierge“ je novootvorena agencija koja posluje u sklopu kompleksa hotela Huma Kotor Bay, iz Kotora.

„Huma travel & concierge“ raspisuje konkurs za:

Menadžer turističke agencije

 

Kvalifikacije:

 • VII stepen stručne spreme turističkog, društvenog ili ekonomskog usmjerenja;
 • Poznavanje najmanje jednog stranog jezika ( minimum B1 nivoa sa CEF skale );
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Organizacione i komunikacione sposobnosti;
 • Obavezno iskustvo od najmanje 3 godine u turističkoj agenciji - organizatoru putovanja, poznavanje agencijskog poslovanja, iskustvo u radu sa klijentima.

OPIS POSLOVA

 • Vrši upravljačke i izvršne poslove, organizuje i koordinira rad turističke agencije i odgovoran je za rad agencije;
 • Komunicira sa stranim i domaćim klijentima;
 • Ugovara cijene i uslove sa poslovnim partnerima;
 • Priprema ponude i sadržaje koje agencija nudi;
 • Planira budžetska sredstva za rad;
 • Razmatra reklamacije i predlaže njihovo rješavanje;
 • Informiše klijente i obrađuje njihove zahtjeve;
 • Priprema statističke preglede i izvještaje.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na oglas putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili slanjem svoje biografije na e-mail adresu: office@humahotel.me

 • Prijavljivanje na ovaj oglas vrši se klikom na opciju "Konkurišite na oglas" ili na e-mail, poštansku adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa.
 • Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.