Kompanija Montenomaks C&L, osnovana 1999. godine, jedan je od lidera u oblasti logistike i špedicije u Crnoj Gori. Od 2017. godine posluje u okviru Nelt Grupe, organizacionog sistema koji povezuje više od 3900 zaposlenih u 14 kompanija na tržištima Zapadnog Balkana i Podsaharske Afrike, sa fokusom na distributivne i logističke usluge. Montenomaks broji 145 zaposlenih u 12 poslovnica širom Crne Gore. Sarađuje sa oko 4.000 aktivnih klijenata i zauzima vodeću poziciju na polju špedicije i logistike u Crnoj Gori. Pruža kompletnu logističku uslugu od međunarodnog transporta, regulisanja carinskih dokumenata, skladištenja, manipulacije robom, do isporuke krajnjem korisniku, na području cijele Evrope. Kompanija teži da svojim zaposlenima obezbijedi prijatne uslove za rad, da ulaže u njihov razvoj, te pruža mnoštvo pogodnosti i mogućnosti profesionalnog razvoja i napredovanja. Takođe, pokreće i podržava društveno odgovorne projekte na teritoriji Crne Gore, sa fokusom na brigu o životnoj sredini.


Kontakt

Društvene mreže

Posao

Trenutno nemamo otvorenih pozicija