Unaprijedite svoje organizacione vještine na poslu

  • Postavite ciljeve i kreirajte liste

Na početku radnog dana kreirajte svoju TO-DO listu
Precizno odredite ciljeve koji se tiču zadataka koje trebate odraditi
Odredite i vrijeme koje vam je potrebno za svaki od zadataka
Ukoliko imate jedan veliki zadatak podijelite ga u manje segmente
Zapišite ciljeve u rokovnik
Podesite na telefonu/kompjuteru/sticky notes podsjetnike za važne rokove.

  • Odredite prioritete i sredite dokumenta

Zapišite redom od 1 do 10 zadatke od najvažnijeg/najhitnijeg (1) do najmanje hitnog (10)
Zapišite pored svakog dan ili termin kada biste trebali početi raditi na tome
Najvažnije i najveće zadatke uvijek treba uraditi odmah na početku radnog dana
Organizujte dokumenta po folderima ili fasciklama tako da uvijek znate gdje se šta nalazi
Vaš desktop uvijek treba da bude sređen kao i Downloads folder

  • Delegirajte i evaluirajte

Sakupite sve informacije i podatke potrebne za izvršenje zadataka
Odredite ko su kolege kojima ćete delegirati zadatke
Odredite i koji dio zadatka ćete delegirati kojem kolegi
Kreirajte i naznačite rokove
Ne zaboravite da naznačite i šta je suština zadatka ili cijelog projekta
Na kraju svakog dana evaluirajte odrađeno

  • Ostanite fokusirani

Zaboravite multitasking
Odredite vrijeme za izvršenje zadatka i uklonite distrakcije: društvene mreže, privatni telefon, ostali mejlovi, ugasite internet ukoliko je potrebno
Odredite i vrijeme za kratke pauze: izađite ispred kancelarije, skuvajte sebi kafu/čaj, popijte čašu vode...
Sredite svoj radni sto - osjećaćete se produktivnije
U slobodno vrijeme istražujte aplikacije za praćenje produktivnosti na poslu ili metode za bolju organizovanost

  • Ostanite motivisani

Podsjećajte sebe na ciljeve koje ste odredili
Pronađite načine kako da pratite svoj progres na poslu ili u izvršenju zadataka
Na kraju napornog radnog dana ili po uspješnom završetku projekta/glavnog zadatka nagradite sebe ili to proslavite sa kolegama
Povežite se sa ljudima koje smatrate uspješnim
Zatražite feedback od kolega ili nadređenih
Istražujte metode za razvoj ostalih vještina koje su važne za vaše radno mjesto