CMM Investments Consulting Group d.o.o Budva


  • Adresa: Jadranski put bb, 85310 Budva
  • Telefon: + 382 33 453 430
  • E-mail:

Kompanija CMM Investments Consulting Group je nastala prije deset godina pripajanjem grupe preduzeća i iskusnih profesionalaca iz oblasti iz oblasti turizma, nekretnina i konsaltinga. Na području Crne Gore, sa sjedištem u Budvi, grupacija je specijalizovana kako za prodaju, kupovinu i zakup nekretnina tako i za pružanje širokog spektra usluga kroz različite razvojne projekte.