WEON je jedinstvena HR kompanija u Crnoj Gori koja je u mogućnosti da svojim klijentima ponudi potpunu online i offline podršku u obliku različitih komplementarnih usluga.

  • Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona
    The Capital Plaza, 108
    Podgorica, 81000 Montenegro

WEON je jedinstvena HR kompanija u Crnoj Gori koja je u mogućnosti da svojim klijentima ponudi potpunu online i offline podršku u obliku različitih komplementarnih usluga.

Otvorene radne pozicije


O nama

WEON je jedinstvena HR kompanija u Crnoj Gori koja je u mogućnosti da svojim klijentima ponudi potpunu online i offline podršku u obliku različitih komplementarnih usluga.
Naša misija je da, njegujući potpuno novi pristup usmjeren ka prepoznavanju potreba kompanija i pojedinaca, omogućimo kvalitetan servis čime obezbijeđujemo dodatnu vrijednost krajnjim korisnicima.
- - -
WEON is the only full-service HR company in Montenegro providing online and offline support to companies and individuals at different levels.
Our mission is to provide consistent assistance and direction to businesses and individuals through our unique HR bundle services, thus ensuring added value to our clients.

Gdje se nalazimo