Ing-invest d.o.o.


  • Adresa: ul. 8. marta, br. 76, Zabjelo,
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • Telefon: +382 20 665 703
  • E-mail:

„ING-INVEST“ d.o.o. Danilovgrad je firma koja se od svog osnivanja, od 1997.g., bavi projektovanjem, izvođenjem, stručnim nadzorom, revizijom projekata i tehničkim prijemima svih tipova građevinskih objekata. Preduzeće „ING-INVEST“ d.o.o. Danilovgrad je kompletan, stručan i samostalan sistem, kadrovski opremljen na najvišem stručnom nivou i tehnički opremljen najsavremenijom računarskom i softverskom opremom.