Vrhovni i upravni sud


  • Adresa: Vrhovni sud Crne Gore
    Njegoševa 10
    81000 Podgorica
    Crna Gora
  • Telefon: +382-20-665-388
  • E-mail: