Telenor Montenegro


  • Adresa: Rimski trg 4
    81000 Podgorica, Crna Gora

Telenor je vodeći operator mobilne telefonije u Crnoj Gori. Prvi je počeo da piše istoriju mobilnih komunikacija u Crnoj Gori, 10 Jula 1996. Od prvog dana dio je Telenor porodice, a od 11. avgusta 2004. godine u 100% vlasništvu Telenora. Telenor, sa sjedištem u Norveškoj, jedan je od najvećih i najbrže rastućih mobilnih operatora u svijetu. Vlasnički je prisutan u 12 kompanija širom Evrope i Azije i opslužuje oko 150 miliona korisnika.