Prekoveze.me je prvi crnogorski internet servis koji od 2009. godine nudi aktuelne informacije o ponudi i tražnji na tržištu rada u našoj zemlji, pruža podršku kandidatima u pripremi za pronalaženje odgovarajućeg zaposljenja i na savremen način povezuje poslodavce sa kvalitetnim kadrovima.


Kontakt

Društvene mreže

Posao

Trenutno nemamo otvorenih pozicija