China Road & Bridge Corporation d.o.o. Dio Stranog Društva Podgorica


  • Adresa: Nova Dalmatinska bb
    81000 Podgorica, Montenegro
  • Telefon: Fax: +382 20 512 333
  • E-mail:

China Road and Bridge Corporation (CRBC) Montenegro Branch, je kompanija osnovana 31. oktobra 2014., koja je specijalizovana za izgradnju infrastrukture, nekretnine i investicije, podružnica kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC), jedne od četiri najveće državne građevinske kompanije u Kini, koje je prva krenula na međunarodna tržišta, sa fokusom na izgradnju infrastrukture, kao što su autoputevi i mostovi, luke, željezničke pruge, aerodromske piste i tuneli u Kini i inostranstvu. Poslovanje takođe uključuje i investicije, industrijski razvoj, trgovinu, lizing i druge usluge. Sa podružnicama u skoro 50 zemalja Azije, Afrike, Evrope i Južne Amerike, u CRBC smo uspostavili vrlo efikasnu i brzu mrežu za saradnju, razvoj i menadžment. CRBC je sada ključna platforma za CCCC poslove u inostranstvu.