Hotel Budva je jedan od vodećih hotela kako u pogledu ponude i usluge, tako i u pogledu standarda i novina. Prateći uvijek trendove i sagledavajući potrebe naših gostiju u ovoj godini smo odlučili da otvorimo novi specijalizovani fast food restoran.

Kao i do sada, dajemo šansu vrijednim, odgovornim, ambicioznim mladim ljudima, da u sklopu našeg tima postanu još bolji i bliži svojim ciljevima. Pružamo im priliku da sa nama savladaju nova iskustva, prikupe nova znanja koja će sigurno kao mladi ljudi moći da revalorizuju na svom putu uspjeha u životu.

 

KUVAR U FAST FOOD-u

(za specijalizovani restoran u sklopu Hotela)

 


Možda idealna prilika da kroz ovaj posao postanete naš kuvar za doručke i dobijete stalni posao!

 

Kandidati koji su zainteresovani mogu poslati CV putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili na email adresu: hr@hotelbudva.me. 


Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.