Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
Raspisuje oglas za radno mjesto:

IT mrežni administrator

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema – Fakultet tehničkih nauka;
 • 2 godine iskustva u radu na IT sistemima;
 • Napredno poznavanje IT infrastrukture, okruženja i servisa;
 • Napredno poznavanje Cisco mrežnog okruženja.

Opis posla i odgovornosti:

 • Planiranje, razvoj i održavanje IT infrastrukture u skladu sa poslovnim potrebama Banke;
 • Koordinacija u održavanju, nadgledanju i razvoju DataCentara i DR lokacije;
 • Implementacija, konfiguracija, administracija, održavanje, monitoring, testiranje i unapređenje
  mrežne hardverske platforme i operativnih sistema, komunikacionih linkova, telefonskog sistema, IT
  sistema iz nadležnosti IT mrežne infrastrukture;
 • Pružanje tehničke-sistemske podrške za ostale IT servise i IT projekte;
 • Priprema i ažuriranje IT dokumentacije, kao i saradnja sa spoljnim partnerima;
 • Obavljanje ostalih poslova na zahtjev nadređenog.

Kako aplicirati:
Potrebno je da CV, propratno pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Odjeljenju za ljudske
resurse CKB-a, putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS najkasnije do 22.04.2018. godine. Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir. Biće kontaktirani samo kanditati koji uđu u uži izbor.

* Napomena: Kako biste uvećali šanse za ulazak u najuži krug kandidata veoma je bitno da što detaljnije i sadržajnije ispunite sva polja navedena u aplikativnoj formi, dodate CV na engleskom jeziku kao i prateća dokumenta koja mogu biti od značaja za datu poziciju (sertifikate, propratno pismo, preporuke i slično).

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.