DEKRA image 1 DEKRA image 2 DEKRA image 3 DEKRA image 4

DEKRA zapošljavanje d.o.o. je agencija za posredovanje pri zapošljavanju, ispitivanje tržišta i javnog mnjenja te za pružanje intelektualnih usluga. Osnovana je od strane društva DEKRA Arbeit GmbH iz Stuttgarta, a kao dio internacionalne korporacije DEKRA SE koja broji 37.000 zaposlenih i ima kancelarije u više od 50 država svijeta. 

Za potrebe našeg klijenta, renomiranu kompaniju iz oblasti bankarstva, tražimo motivisanu i odgovornu osobu za obavljanje posla:

SLUŽBENIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I

LjUDSKE RESURSE

(jedan izvršilac)

Mjesto rada: Podgorica

Opis posla:

 • Podrška rada Uprave;
 • Priprema sjednica Uprave;
 • Održavanje komunikacije i informisanosti između Uprave i organizacionih jedinica;
 • Uspostavljanje i održavanje kontakta sa javnim institucijama i ambasadama;
 • Organizacija sastanaka članovima Uprave;
 • Primanje dolaznih i odlaznih telefonskih poziva za Upravu banke;
 • Priprema, primanje i arhiviranje pismene korespodencije (pošta, fax, e-mail) između Uprave banke i drugih institucija;
 • Prikupljanje dokumenta koje potpisuje Uprava banke;
 • Vođenje zapisnika sa određenih sastanaka i različitih evidencija po potrebi;
 • Rezervacija avionskih karata za članove Uprave;
 • Arhiviranje dokumentacije proistekle iz pismene korespodencije, kao i prevedenih dokumenata, kao i elektronsko arhiviranje dokumentacije;
 • Učešće u projektima;
 • Prevođenje dokumentacije sa crnogorskog na engleski jezik i obratno;
 • Zapošljavanje (preduzimanje neophodnih radnji i integracija novih zaposlenih u kolektiv);
 • Organizacija i vođenje baze podataka vezane za odabir i selekciju kandidata;
 • Izrada potrebne dokumentacije koja proizilazi iz radnog odnosa zaposlenog (ugovori o radu, aneksi, rješenja, odluke...);
 • Vođenje evidencije o zaposlenima (radne knjižice, dosijei, dnevne prisutnosti na poslu, bolovanja, godišnji odmori, slobodni dani, neplaćena odsustva,
 • neopravdani izostanci s posla i slično);
 • Kreiranje plana godišnjih odmora;
 • Ostali poslovi po nalogu direktora Odjeljenja i članova Uprave.

Zahtjevi:

 • VII stepen, Fakultet društvenih nauka, Pravni fakultet ili Filološki fakultet;
 • Potrebno iskustvo od minimum dvije godine na poslovima podrške, administracije i ljudskih resursa;
 • Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point);
 • Odlično znanje engleskog jezika;
 • Iskustvo na sličnim ili istim poslovima.

Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju molimo Vas da pošaljete svoju biografiju putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Napomena: Samo kandidati užeg izbora biće kontaktirani, ostale prijave čuvamo u DEKRA bazi kandidata.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

*Kako biste uvećali šanse za ulazak u najuži krug kandidata veoma je bitno da što detaljnije i sadržajnije ispunite sva polja navedena u aplikativnoj formi, dodate CV na engleskom jeziku kao i prateća dokumenta koja mogu biti od značaja za datu poziciju (sertifikate, propratno pismo, preporuke i slično).

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.