Hotel Mediteran je jedan od vodećih hotela u turističkoj ponudi Crne Gore, sa tradicijom
poslovanja dugom preko četri decenije. Sa snažnom strateškom razvojnom, orjentacijom i
prepoznatljivom korporativnom kulturom, Hotel Mediteran Vam nudi mogućnost da budete
dio uspješnog tima na sledećoj poziciji:

 

KONOBAR

(Broj izvršilaca: 10)

 

Potrebno obrazovanje, iskustvo i sposobnosti:

 • KV konobar ili IV SSS turističkog smjera (stručna škola)
 • Poznavanje najmanje dva (2) svjetska jezika
 • Probni rad dva (2) mjeseca.

Poslovi i radni zadaci (stručne kompetencije):

 • Planira, priprema i izvodi radne zadatke;
 • Racionalno koristi energiju, materijal i vrijeme;
 • Komunicira sa saradnicima;
 • Priprema salu za posluživanje i vrši završne radove u sali za posluživanje;
 • Prima gosta;
 • Prima narudžbe;
 • Poslužuje gosta na ugostiteljski način;
 • Naplaćuje račun;
 • Ispraća gosta.

 

Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju molimo Vas da pošaljete CV putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

* Napomena: Kako biste uvećali šanse za ulazak u najuži krug kandidata veoma je bitno da što detaljnije i sadržajnije ispunite sva polja navedena u aplikativnoj formi i dodate prateća dokumenta koja mogu biti od značaja za datu poziciju (sertifikate, propratno pismo, preporuke i slično).

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.