Hotel Sato - Sutomore je hotel sa 4 zvjezdice koji se nalazi na samoj obali u pješačkoj zoni malog mediteranskog grada. Hotel se sastoji od 115 jedinica, kafe bara Lungo Mare, pansionskog restorana Mediteranneo, Sky Bara na 10 spratu hotela sa jedinstvenim pogledom na Barsku rivijeru.
U blizini hotela se nalazi mnoštvo lokala, barova koji upotpunjuju ljetnji provod.

Ukoliko želite da budete dio našeg uspješnog tima, konkurišite na oglas za sljedeću poziciju:

 

DOMAĆICA U HOTELU

 

OPIS POSLOVA I DUŽNOSTI:

 • U saradnji sa Izvršnim direktorom hotela definiše prijedlog budžeta odsjeka domaćinstva;
 • Organizuje rad odsjeka domaćinstva, sastavlja radni raspored, vodi evidencije o prisutnosti na poslu radnika sektora;
 • Odgovorna je za izradu rasporeda rada radnika u odsjeku domaćinstva i kontrolu radnih sati;
 • Nadzire radna vremena i troškove rada;
 • Usko sarađuje sa šefom recepcije u vezi sa potrebama gostiju;
 • Nadzire čistoću, higijenu i opšti utisak uređenosti soba, unutrašnjih i spoljnih javnih prostora;
 • U koordinaciji sa Izvršnim direktorom hotela određuje broj radne snage, učestvuje u njihovom odabiru, osposobljavanju i usavršavanju;
 • Vodi sve potrebne evidencije posteljine, uniformi i ostalih tekstilnih proizvoda;
 • Kontroliše održavanje namještaja i ostalog inventara u hotelu;
 • Daje prijedloge održavanja i renoviranja soba i javnih prostora;
 • Kontroliše troškove unutar sektora domaćinstva;
 • Sprovodi nadzor nad čistoćom i urednošću soba za goste, javnih područja hotela gdje borave gosti i okoline hotela (hotelskog kompleksa);
 • Svake sedmice ili po potrebi češće sastavlja popis prostorija u kojima će se obaviti veliko spremanje
 • Izrađuje raspored rutinskog čišćenja i vrši nadzor;
 • Provjerava dnevne izveštaje odsjeka domaćinstva, posebno vodeći računa o sprječavanju eventualnih nepravilnosti;
 • Redovno pregleda hotelske sobe, javna područja i okolinu hotela, vodi inspekcijske liste za sobe i druga područja;
 • Planira i kontroliše inventar svih potrebnih kućanih materijala, opreme i zaliha, posteljine;
 • Organizuje mjesečne inventare sve posteljine, sredstava za čišćenje i operativnih pojedinosti, inventar svih soba, koji se vodi na računu, svake godine provjerava i utvrđuje, a prije pripreme budžeta i prije računovodstvenog zavođenja inventara na kraju godine;
 • Prati proceduru kontrole ključeva;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora hotela.

KVALIFIKACIJE:

 • SSS / VŠS,
 • Minimum 3 godine radnog iskustva u sektoru domaćinstva;
 • Aktivno znanje engleskog i/ili nekog drugog stranog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru.

OSOBINE:

 • Komunikativnost;
 • Prijatna spoljašnost;
 • Rad u timu;
 • Kolegijalnost;
 • Spremnost na rad pod pritiskom sezonskog tipa;
 • Sposobnost organizacije;
 • Obavezna organizovanost u radu, sistematičnost i urednost. 

NUDIMO:

 • Rad u timu mladih i motivisanih ljudi;
 • Pored redovnog ličnog dohotka i mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja;
 • Priliku da se susretnete i naučite stvari koje do sada niste radili a tiču se prodaje, te na taj način nadogradite svoje dosadašnje iskustvo.

 

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

*Kako biste uvećali šanse za ulazak u najuži krug kandidata veoma je bitno da što detaljnije i sadržajnije ispunite sva polja navedena u aplikativnoj formi, dodate CV na engleskom jeziku kao i prateća dokumenta koja mogu biti od značaja za datu poziciju (sertifikate, propratno pismo, preporuke i slično).

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.