Važi do: 06. novembar 2017.
Osnovna djelatnost društva Sigillum Co su materijali za unutrašnji i spoljni vodovod, sanitarna oprema, izvođenje radova u oblasti hidrotehnike.

Potreban nam je:

 

MAGACIONER

 

Odgovornosti magacionera:

 • Prijem robe u magacin (kontrola kvaliteta i kvantiteta robe i vođenje evidencije o prijemu);
 • Pravilno održavanje postojeće robe u magacinu;
 • Vršenje popisa robe;
 • Izdavanje robe sa vođenjem određene dokumentacije;
 • Utovar i istovar robe prilikom prijema i otprema;
 • Održavanje magacinskog prostora;
 • Pakovanje robe;
 • Vođenje magacinskih knjiga.

Vještine i osobine koje bi trebalo da ima ima magacioner:

 • Organizovanost i tačnost;
 • Pedantnost i odgovornost za robu;
 • Poželjno znanje upravljanja viljuškarom i posjedovanje vozačke dozvole B i C kategorije.

 

 

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoje biografije sa fotografijom i propratno pismo putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

* Napomena: Kako biste uvećali šanse za ulazak u najuži krug kandidata veoma je bitno da što detaljnije i sadržajnije ispunite sva polja navedena u aplikativnoj formi, dodate CV na engleskom jeziku kao i prateća dokumenta koja mogu biti od značaja za datu poziciju (sertifikate, propratno pismo, preporuke i slično).

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.