KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA oglašava potrebu za popunom jednim izvršiocem na radnom mjestu:

 

 SARADNIK / SARADNICA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM

 

zadužen/a za dokumentarno poslovanje u Sektoru platnog prometa u zemlji i inostranstvu, uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do povratka odsutne zaposlene sa porodiljskog odsustva i sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca. Mjesto rada je u Budvi, a postoji mogućnost da mjesto rada naknadno bude u Podgorici.

 

Uslovi za obavljanje posla:

  • VSS/VŠS Fakultet ili viša škola ekonomskog ili pravnog usmjerenja.

Radno iskustvo:

  • Bez obzira na radno iskustvo, s tim što prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima.

Dodatna znanja:

  • Znanje stranog jezika;
  • Rad na računaru;
  • Kreativnost, inicijativa, timski rad, orjentisanost cilju.

Napomene:

Od izvršioca se očekuje:

  • Da ima znanje potrebno za obavljanje poslova vezanih za garancije i akreditive, kao da ima ambicija za dodatno stručno usavršavanje na navedenim poslovima.
  • Poznavanje Microsoft office paketa, analitičan pristup poslu, preciznost i sposobnost za rad pod pritiskom u pogledu poštovanja rokova i novih zahtjeva koji se nameću od strane regulatora, Matične banke i Menadžmenta. 

 

Oglas je objavljen dana 11.08.2017.godine. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti zaključno sa danom 19.08.2017.godine.

Ukoliko ste zainteresovani i smatrate da ispunjavate navedene uslove, molimo Vas da nam pošaljete Vašu biografiju putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Adresa za slanje putem pošte: PC Podkošljun bb, Budva
Kontakt telefon: 033/ 426-353

*Kako biste uvećali šanse za ulazak u najuži krug kandidata veoma je bitno da što detaljnije i sadržajnije ispunite sva polja navedena u aplikativnoj formi i dodate prateća dokumenta koja mogu biti od značaja za datu poziciju (sertifikate, propratno pismo, preporuke i slično).

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.