Hotelska grupa Budvanska rivijera raspisuje konkurs za sljedeće slobodno radno mjesto:

 

KUVAR I

(3 izvršioca)

 

Opis/zahtjevi pozicije:

  • Kuvar specijalista, V stepan; alternativa: VKV, kuvar;
  • 3 godina radnog iskustva na poslovima kuvara.

 

Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju molimo Vas da pošaljete CV putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Na Oglas se mogu prijaviti kandidati, koji pored opštih uslova, propisanih zakonom, ispunjavaju i gore navedene uslove.

Kandidati su dužni da, uz prijavu, podnesu i dokumentaciju, dokaz o ispunjavanju traženih uslova.

Za navedena radna mjesta predviđeno je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja turističke sezone.

Provjeru radnih sposobnosti vrši poslodavac.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (ovjerene fotokopije), mogu se dostaviti lično na Arhivi Društva ili putem pošte, na adresu: Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. Budva, Trg Slobode br. 1. Budva, sa naznakom: „Prijava na Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta“.

Kontakt telefon: 033 451 311, Kadrovska služba


* Napomena: Kako biste uvećali šanse za ulazak u najuži krug kandidata veoma je bitno da što detaljnije i sadržajnije ispunite sva polja navedena u aplikativnoj formi, dodate CV na engleskom jeziku kao i prateća dokumenta koja mogu biti od značaja za datu poziciju (sertifikate, propratno pismo, preporuke i slično).

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.