Firma BB SOLAR D.O.O. iz Podgorica, sa sjedištem u Bulevaru revolucije br. 7, zbog širenja poslovnih aktivnosti raspisuje oglas za 1 izvršioca za sledeće radno mjesto:
 
KNJIGOVOĐA ROBNO-MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA U SEKTORU KOMERCIJALE
 (Mjesto rada: PODGORICA)

Potrebni uslovi:
 • Minimum SSS (poželjni kandidati sa elektro ili mašinskom strukom);
 • Minimum 3 godine  radnog iskustva u sektoru računovodstva, nabavke iprodaje (poželjno poznavanje elektro materijala);
 • Obavezno poznavanje rada u računovodstvenom software-u u domenu robno materijalnog knjigovodstva;
 • Aktivno korišćenje Microsoft Office paketa (Word, Excel, Outlook);
 • Odlično poznavanje osnova unutrašnje i spoljašnje trgovine;
 • Poznavanje magacinskog poslovanja;
 • Poznavanje i aktivno učešće u poslovima logistike (planiranje, upravljanje, sprovođenje i kontrola fizičkog protoka robe i pripadajućeg protoka informacija);
 • Iskustvo u administrativnim poslovima (korporativna korespondencija, formiranje i arhiviranje dokumentacije u okviru sektora, razmjena dokumentacije sa ostalim sektorima i eksterno sa trećim licima);
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije;
Glavna zaduženja:
 • Kontrola i obrada ulazne i izlazne robno materijalne dokumentacije - evidencija robe (otvaranje i dodijeljivanje šifara u robno materijalnom software-u u okviru uspostavljene kategorizacije);
 • Unos podataka u odgovarajući program i izrada robno-materijalne dokumentacije (prijemnica, otpremnica, međumagacinkih prenosa, trebovanja, utrošaka, otpisa, povraćaja robe i materijala dobavljačima itd.);
 • Vođenje magacinskih kartica robe i evidencija svih promjena na osnovu interne dokumentacije;
 • Praćenje i uvid u stanje zaliha robe, materijala
 • Učešće u vanrednim i redovnim godišnjim popisima
 • Izrada izveštaja – lager lista, kartica artikla, evidencija utrošaka, itd.
 • Razni poslovi u saradnji sa magacionerom, komercijalom i sektorom finansija I knjigovodstva.
Profil kandidata:
 • Odgovoran i samoinicijativan;
 • Metodičan, precizan, analitičan i organizovan;
 • Adaptivan u intenzivnim radnim aktivnostima i timskom radu;
 • Izražene verbalne i pisane komunikacione sposobnosti;
Nudimo:
 • Rad u stabilnoj i perspektivnoj firmi;
 • Usavrašavanje i sticanje novih znanja i vještina;
 • Stimulativna nagrađivanja zavisno o poslovnim rezultatima i rezultatima tima;
 • Plata: po dogovoru u zavisnosti od reference kandidata.
Napomena:
 • Prijave sa biografijom (CV) možete poslati na mail adresu posao@bbsolar.me.
 • Provjeru sposobnosti vrši poslodavac.    
 • BB SOLAR D.O.O. zadržava pravo da pozove na razgovor samo odabrane kandidate.

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.