Art Gradnja Bar raspisuje konkurs za slobodno radno mjesto:
 
Pomoćni konobar

Sektor: Sektor hrane i pića

Odgovara direktno: Glavnom konobaru

 
Opšti opis poslova:
 • Priprema restoran / bar za pružanje usluge,
 • Pomaže pri usluživanju gostiju hranom i pićem,
 • Održava higijenu svog radnog prostora,
 • Izvršava zadatke delegirane od strane svog pretpostavljenog,
 • U koordinaciji sa kolegama učestvuje u realizaciji svih operacija koje uključuju servis hrane i pića.
Ključna područja rada i odgovornosti:
 • Pravovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova i zadataka iz svog dijela područja rada,
 • Poštovanje svih unaprijed propisanih procedura rada i standarda u poslovanju,
 • Priprema svoj radni prostor (stolovi, stolice i okolni prostor) i opremu za rad,
 • Vrši dostavu hrane u okviru kompleksa i prikupljanje posudja iz apartmana,
 • Priprema i brine o urednosti čistoće i poliranosti posuđa, čaša i pribora, stolnjaka, nadstolnjaka, salvete i ostalog sitnog inventara, catering opreme i druge opreme neophodne za efikasno poslovanje,
 • Dočekuje, smješta goste i ispraća goste,
 • Pomaže pri uzimanju porudžbine za hranu i piće i usluživanju gostiju na prodajnim mjestima,
 • Pomaže pri naplati pruženih usluga gostima u skladu sa hotelskom politikom naplate i cijena,
 • Čisti i uređuje svoj radni prostor i opremu za rad nakon odlaska gostiju,
 • Brine o ličnoj higijeni i prijatnom izgledu,
 • Ljubazno i pristojno se ponaša prema gostima,
 • Primjenjuje mjere i sredstva zaštite na radu,
 • Odgovara za kvalitet usluge koju pruža,
 • Vodi računa o poštovanju zdrastvenih i sanitarnih standarda,
 • Racionalno koristi energiju, materijal i vrijeme,
 • Sarađuje sa kolegama,
 • Izvršava radne obaveze delegirane od strane glavnog konobara i šefa restorana.
Potrebno obrazovanje, iskustvo, vještine i sposobnosti:

Obrazovanje: III ili IV stepen stručne spreme (poželjno srednje obrazovanje ugostiteljske, turističke struke).

Vještine i sposobnosti:      
 • Znanje engleskog jezika,
 • Posjedovanje timskog duha, i sposobnost lakog komuniciranja sa gostima i kolegama,
 • Odgovoran, tačan, samostalanost i sistematičan pristup radu.
Zainteresovani kandidati mogu slati svoj CV na e-mail: edina@artgradnja.me ili  putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.