Domaća trgovina doo na teritoriji Crne Gore posluje od 2013.godine kroz rad maloprodajnih lanaca Aroma, Conto i City.
Njen nastanak je ideja Expo grupe, koja je svoj biznis upotpunila maloprodajnom mrežom.
Uz energičan i konstantan rast tržišnog učešća postali smo sinonim trgovine koja brine o svojim potrošačima, koja se izdvaja svojim jedinstvenim vizulenim identitetom i posebno trendom plasmana vrhunskog asortimana.
Domaća Trgovina doo Vam nudi mogućnost da postanete dio našeg uspješnog tima na poziciji: 

MENADŽER ROBNIH KATEGORIJA
 
Mjesto rada: Podgorica
Glavne odgovornosti pozicije:
 • Odgovara za promet i ukupan gross profit kategorija proizvoda koje vodi;
 • Vodi pregovore sa dobavljačima i odgovara za rezultat pregovora u odnosu na plan i postavljeni vremenski okvir;
 • Učešće u izradi Biznis plana za pripadajuće kategorije i odgovornost za realizaciju postavljenih ciljeva iz domena svoje odgovornosti
 • Upravlja asortimanom kategorija koje vodi u skladu sa strategijom, potrebama i zahtjevima ciljanog segmenta potrošača;
 • Definiše i primjenjuje cjenovnu politiku pripadajućih kategorija u skladu sa cjenovnom strategijom;
 • Planira, ugovara i organizuje promotivne aktivnosti u vezi kategorija proizvoda koje vodi a u skladu sa komericijalnim planom;
 • Kreira i defniše pravila za izlaganje proizvoda kategorija koje vodi u maloprodajnim objektima;
 • Prati i odgovara za ostvarenje targetiranog učešća ”private brand” artikala u prometu kategorija koje vodi;
 • Prati i odgovara za ukupni gross profit ”private brand” proizvoda kategorija koje vodi;
 • Odgovara za kvalitet i koefcijent obrta zaliha robe;
 • Odgovoran je za pozicije u prodajnom objektu, asortiman i cjenovnu politiku za pripadajuće kategorije;
 • Odgovoran za kreiranje procedura i uputstava iz domena svoje odgovornosti;
 • Odgovoran je za sve nezakonite postupke koje on i članovi njegovog tima urade na štetu Društva;
 • Prati i primjenjuje zakonske regulative u domenu svog djelokruga rada;
 • Odgovoran je za primjenu svih usvojenih standarda i procedura;
Osnovni zahtjevi pozicije:  
 • VI - VSŠ, Bečelor poželjno ekonomskog usmjerenja;
 • Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Minimum srednji nivo znanja engleskog jezika;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Odlično znanje MS office;
 • Pregovaračke vještine.
Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju do 1.8.2024. godine na kontakt mail konkurs@domacatrgovina.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS sa naznakom “Prijava za poziciju Menadžer robnih kategorija”.
“Domaća trgovina doo” zadržava pravo pozivanja kandidata na razgovore.
www.aromamarketi.me

 

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.