Žičara Kotor Lovćen d.o.o. raspisuje konkurs za poziciju:

Menadžer događaja
 
Broj izvršilaca: 1
Nivo kvalifikacije: VI, VII1 ili VII2 
Stručna kvalifikacija: Visoko obrazovanje (180 kredita CSPK-a) ili Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 240, 180 + 60, 300 odnosno 360 (ECTS) kredita  
Radno iskustvo: 3 godine
Ostali uslovi: 
 • Poznavanje engleskog jezika (osnovni nivo)
 • Poželjno poznavanje više stranih jezika; 
Kompetencije:
 • Kreativnost: Mogućnost da razvija inovativne i privlačne koncepte događaja kako bi se privukla pažnja posjetilaca i poboljšalo njihovo iskustvo.
 • Izražene komunikacione vještine; 
 • Sposobnost rada pod pritiskom;
 • Da planira, budžetira, koordinira logistiku,
 • Upravlja dobavljačima, promoviše događaje, sarađuje sa zainteresovanim stranama, vrši evaluaciju nakon događaja i obezbeđuje usklađenost sa standardima.
 • Kreativnost, inovativnost i sposobnost rješavanja problema i da realizuje abstraktne ideje i koncepte;
 • Iskustvo u radu sa savremenim poslovnim praksama, digitalnim i event trendovima i inovativnim pristupima Event Menadžmentu;
 • Sigurnost događaja: Razumijevanje i primjena sigurnosnih protokola i procedura kako bi se osigurala bezbijednost posjetilaca i osoblja tokom događaja na žičari.
 • Finansijsko upravljanje: Sposobnost upravljanja budžetom događaja, pregovaranje sa dobavljačima i osiguranje da se događaji realizuju unutar planiranog budžeta.
 • Timski rad: Sposobnost saradnje sa različitim timovima i koordinacija aktivnosti kako bi se postigli ciljevi događaja.
 • Planiranje događaja: Sposobnost da detaljno planira događaje na žičari, uključujući organizaciju aktivnosti, logistiku, raspored i koordinaciju sa različitim timovima.
Period angažovanja: Neodređeno,  uz probni rad
Mjesto rada: Podgorica, uz odlaske na lokaciju žičare po potrebi
Funkcionalna odgovornost: Odgovara izvršnom  direktoru

Opis posla:
 • Uz saglasnost pretpostavljenih, planira i realizuje organizaciju  internih i eksternih događaja, budzetira,  vodeći računa o ciljevima događaja;
 • Kreiranje godišnjeg kalendara događanja 
 • Vodi računa da se događaji organizuju na adekvatan način, u skladu sa planovima i  okviru budžeta; 
 • Sarađuje sa eksternim partnerima u vezi sa organizacijom događaja;
 • Vodi evidenciju i arhivu o organizovanim događajima;
 • Postupa u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, internom regulativom i ugovorom o radu;
 • Radi i ostale poslove po nalozima pretpostavljenih u okviru nivoa kvalifikacije.
Pozivamo zainteresovane kandidate da pošalju CV, uz napomenu za koju poziciju konkurišu, na mail adresu: hr@kotorcablecar.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Kontakt telefon za više informacija: 067/746-222 (svakim radnim danom od 9h do 16h)

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.