Generalni menadžer hotela / Voditelj hotelskog poslovanja
(Bosmal Arjaan by Rotana, Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

 
Broj kandidata: 1.
Lokacija: Sarajevo


OPIS POSLA:
Tražimo dinamičnog i vrlo praktičnog hotelijerskog stručnjaka.Kao Generalni menadžer hotela ili Voditelj hotelskog poslovanja, Vi ste zaduženi za organizovanje i rukovođenje radom hotela, kreiranje godišnjeg budžeta i poslovnog plana, nadgledanje razvoja i izvršenja marketinških planova, odobravanje i kontrolu prodajne strategije i akcionih planova, održavanje kontakata sa važnijim/ključnim klijentima i institucijama od društvenog i poslovnog značaja radi unapređenja poslovanja hotela, te osiguravanje kvalitetnih informacija i usluga kako postojećim, tako i novim klijentima.

Vaša će uloga uključivati ključne odgovornosti kao što su:
 • Organizovanje i rukovođenje radom hotela, kao i uska saradnja sa voditeljima službi i odjela, te ostalih radnika,
 • Kreiranje godišnjeg budžeta i poslovnog plana hotela i odgovornost za sprovođenje i ispunjenje istog,
 • Osiguravati razvoj strateških marketinških politika i taktičkih planova prodaje kako bi se postigao
 • maksimalni prihod,
 • Nadgledati razvoj i izvršenje marketinških planova, te raditi na uvećanju prihoda, RevPAR i nivoa popunjenosti na način da se predviđaju i planiraju promjene na tržištu,
 • Odobravanje i kontrola provedbi prodajne strategije i akcionog plana,
 • Donošenje konačnih odluka o cijenama smještaja i ostalih hotelskih usluga, te preuzimanje odgovornosti za iste,
 • Nadgledanje pružanja hotelskih usluga gostima kako bi se osigurala blagovremena reakcija i
 • usiguranje da se u cijelom hotelu poštuje kvalitet i standardi usluga, te rad na unapređenju i
 • usčinkovito rješenje za sve zahtjeve i žalbe gostiju,
 • Opostavi istih,
 • Podsticanje razvoja pozitivne radne atmosfere za sve kolege i njihovo savjetovanje kroz formalne i neformalne sastanke i diskusije,
 • Donošenje odluka za poboljšanje poslovanja kako bi se ojačao hotel i lojalnost brendu,
 • Saradnja sa davateljem franšize.
USLOVI KANDIDATA:
 • Adekvatno znanje i razumijevanje hotelskog tržišta je neophodno.
 • Idealni kandidat trebao bi imati 5 godina iskustva na rukovodećim poslovima u struci i radu u nekom od internacionalnih hotelskih lanaca, diplomu VSS, dobro poznavanje engleskog jezika, poznavvati
 • rad na računaru, te  imati  izvrsne  komunikacijskee vještine, kako usmene, tako i pismene.
 • Trebali biste biti dinamični pregovarač sa instinktom za detalje i sposobnošću vođenja do rješenja. Posjedovati snažnu komercijalnu orijentaciju sa širokim poslovnim razumijevanjem i vještinama, kako biste se usredotočili na ključna pitanja sa pažnjom na detalje i tačnost informacija.

Prijave slati na email: [email protected] ili putem opcije KONKURIŠI NA OGLAS.

 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.