Važi do: 16. februar 2023.
Noblewood Adriatic - proizvođač, izvoznik i distributer alkoholnih pića, sa sjedištem u Crnoj Gori, dio međunarodne Noblevood Group, zapošljava:
 

Diplomirani inženjer elekrotehnike

Lokacija: Nikšić

Potrebna znanja i vještine:

  • Poznavanje ekspluatacionih karakteristika, režima rada, pravila rukovanja sa elektroopremom;
  • Poznavanje metodskih, normativnih i pravnih regulativa, takođe ostale dokumentacije po korišćenju i remontu električnih mašina i elektroopreme;
  • Poznavanje tehnologije i organizacije remontnih radova;
  • Poznavanje mjera po pripremi, sprovođenju planskog preventivnog remonta električnih mašina;
  • Poznavanje normativa predaje električnih mašina u remont i prijema istih nakon remontnih radova;
  • Poznavanje načina montaže, štelovanja i podešavanja električnih mašina;
  • Napredno iskustvo u sprovođenju remontih radova;
  • Poznavanje normativa zaštite rada, protivpožarne zaštite; 
  • Poznavanje osnova zakona o radu.

Prijave slati na e-mail: 
[email protected][email protected][email protected]

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.